Betegek és családjaik lelkigondozása a gyülekezetben

Lelkipásztor-továbbképzés

Előadók:

  • kórházlelkészek

  • Dr.Móré Csaba pszichiáter

  • Kovács Károly szakpszichológus

 

Gyülekezeti beteglátogató csoport munkájának ismertetése mint jó gyakorlat

  • Hajdúböszörmény – Kálvin téri gyülekezet

Regisztrációs díj: 5 000 Ft.

Jelentkezés: misszioi.iroda@reformatus.hu
 

Kurzusleírás: Lelkipásztoroknak kínáljuk ezt a továbbképzést, akik a gyülekezetben rendszeresen látogatnak betegeket. Lelki betegek és betegségek, beteg gyermekek és családjaik, haldoklás és a haldokló családjának kísérése mellett szó lesz a gyülekezethez tartozó egészségügyi dolgozók lelki támogatásáról. Kik és hogyan legyenek a gyülekezet beteglátogatói?  

Módszer: Az általános beteglátogatói tapasztalatok, szükséges ismeretek mellett végigjárjuk az életkori „speciális” helyzeteket. Előadások, helyzetgyakorlatok, szerep-játékok, jó gyakorlat bemutatása.

Tematika

Életkori felosztás:

  1. beteg gyermek a családban. Hogyan lehet a szülőket és a gyerekeket megközelíteni? Miért-kérdések – amelyek a legmélyebben éppen a gyermek veszélyeztetettsége, elvesztése idején törnek elő. Mi történik a családban? Szülők, testvérek különböző megküzdési mechanizmusai – hogyan lelkigondozzon a lelkipásztor?  (Farkas Edina – Rideg Gyula)

  2. Fiatalkori problémák. Figyelemzavaros gyerekek – ismeretek az ADHD-ról. A hitoktató, ifi-vezető lelkész jelenléte, lehetőségei. Drog a gyülekezeti fiatalok/családok életében. Támogató jelenlét, kompetencia határok, lehetőségek a gyülekezetben. (Rideg Gyula, Kovács Károly)

  3. Lelki betegségek – lelki zavarok. A gyülekezetben gyakran találkozhat a lelkész pszichiátriai kórképekkel – hogyan segítsünk jól? A támogató lelkigondozás. Csoportok a gyülekezetben. Hogyan szolgáljunk a pszichiátriai otthonokban? (Dr.Móré Csaba – Gál Judit)

  4. A beteglátogatás lehetőségei. Ki látogasson? Hogyan működtethető beteglátogató csoport a gyülekezetben? Beteglátogatók felkészítése.  (Kerekes Márton – Gál Judit)

  5. Haldokló beteg és családja kísérése. Ma, amikor a legtöbb beteg kórházban, intézményben éli életének utolsó heteit, milyen lehetősége van a lelkésznek?  Haldoklók melletti „liturgia”? Haldoklás, de hogyan és kikkel? Kérdések, amikre nehéz választ találni. Várják a lelkészt az élet végéhez közeledő emberek és családok. Élet végéhez közeledő emberek lelkigondozása. (Gecse Attila)

  1. A gyógyító hivatás. Gyógyítók a gyülekezetben. Hogyan támogathatja a közösség a kórházban, intézményben, idősotthonokban dolgozó református gyülekezeti tagjait?  A hit ereje és határai (?) a hivatásgondozásban.   (Kerekes Márton)

Előadók bemutatása:

Kórházlelkészek:

Dr. Farkas Edina – Miskolc, GYEK Teológiai tanulmányai után az USA-ban tanulta és gyakorolta a kórházlelkészséget, ahol doktori tanulmányait is folytatta. 6. éve a Gyermekonkológiai és Intenzív osztályon dolgozik, lelkigondoz gyermekeket és családokat.

Gecse Attila – Miskolc, Megyei Kórház. Több mint 20 éve kórházlelkész. Alapító tagja volt a Miskolc Hospice Otthonnak, ahol végstádiumú betegek ápolása, elkísérése történik. Gyász-táborokban, hospice képzésekben rendszeresen részt vesz, ahol a segítők között a spirituális támogatás „specialistája”.

Gál Judit – Debrecen, Kenézy Kórház. A beteglátogatás, betegek lelkigondozásának több mint két évtizedes gyakorlatában a pszichiátriai betegek támogatása napi tapasztalata. Bibliacsoportokat vezet ezen az osztályon. Gyülekezeti beteglátogatók képzésében évek óta részt vesz.

Kerekes Márton – Kecskemét, Megyei Kórház. Hosszú tapasztalattal rendelkezik a betegágyak melletti lelkészi jelenlétről és annak határairól. Nővérek számára „Kiégés megelőző tréningekben” vesz részt, kórházi önkéntes beteglátogatókat képez, szupervizorként is szolgál.

Rideg Gyula – 1995 óta a Bethesda Gyermekkórházban lelkipásztor. Részt vesz az intézmény gyógyító munkájában, családok lelkigondozását, beteg gyermekek táboroztatását, foglalkozásait, vezeti, figyelemzavaros fiatalokkal és családjaikkal foglalkozik. Nővérek, egészségügyi szakdolgozók számára szakmai és lelki programokat szervez. Számos előadás, prevenciós program, oktatás mellett a kórház dolgozóinak közösségi életét is szervezi.

Kovács Károly – Klinikai szakpszichológus. Debrecenben a Drog- Ambulancia munkatársa. Addiktológiai problémák, prevenciós előadások, pszichoterápia, lelkigondozás határozza meg napi feladatait.

Dr.Móré Csaba – pszichiáter, a Kenézy Kórház Pszichiátriai Tanszékén mb.osztályvezető főorvos.  Orvosi munkája mellett a TREK Pasztorális Intézetének szakmai orvos vezetője.

 

A jelentkezési lap a csatolt állományok alatt letölthető.

 

Csatolt állományok