Dr. Erdélyi Judit orvos: Önmegvalósítás vagy önmegtagadás?

Korunk divatos szlogenje a Valósítsd meg magad. Jézus Krisztus viszont a követőitől önmegtagadást és kereszt-felvételt vár el. Vajon a keresztyén életvitel vagy a korszellem szorul reformációra? 

Erre keres választ dr. Erdélyi Judit orvos a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áram-latait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolko-dásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A sorozat korábbi előadásai meghallgathatók, képei letölthetők a www.refpasaret.hu lapról az Egyéb anyagok rovatból.