Huszár Gál úrvacsorás liturgiái

Huszár Gál istentiszteleti rendje szerint lesz úrvacsorás istentisztelet Debrecenben a református Kistemplomban.

Ez az istentisztelet nagyszerű alkalom arra, hogy a kor, a 16. század magyar óprotestáns liturgiáját, liturgikus gondolkodását megismerjük.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az istentisztelet nem produkció, előadás, hanem rendkívüli lehetőség az atyák lelkületével együtt élni az igével és a sákramentummal húsvét fényes hetében.

A három liturgiát (karácsony, húsvét, Szentháromság ideje) három olyan templomban mutatjuk be, ahol a szolgálattévők, illetve a gyülekezetek számára nem ismeretlen a 16. század liturgikus örökségének ápolása, gyakorlása, így a „rendkívüli” alkalomnak számító istentiszteletek szervesen illeszkedhetnek a gyülekezeti élethez.

Az alkalmak előtt a közösséget bevezető előadás, illetve kiosztott segédanyag segíti a liturgiába való bekapcsolódást.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz!

Szolgálattévők: dr. Fekete Csaba és Szakács György

Orgonán közreműködik: dr. Szilágyi Gyula

Kórus: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyházzene szakos hallgatói (vezető: dr. Tóth Anikó, a DE Zeneművészeti Kar egyházzene tanára) és a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa (vezető: dr. Papp Anette, a KRE Hittudományi Karának docense)

A liturgiát összeállította és az énekeseket vezeti: dr. Tóth Anikó