Kun Ferenc, Rákóczi Szövetség: Felvidéki református örökségünk és a Rákóczi Szövetség

A Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatására 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség tevékenységét különleges nézőpontból mutatja be Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség alapító tagja és korábbi alelnöke. A Reformáció 500 emlékév kapcsán a felvidéki reformációs áramlatok máig érzékelhető hatását kapcsolja össze előadásában a Rákóczi Szövetség felvidéki tevékenységével.

Az előadás az immár hatodik évfolyamába lépő Világ-egyetemi előadások sorozatban hangzik el. A korábbi előadások meghallgathatók, letölthetők a www.refpasaret.hu lapról az Egyéb anyagok rovatból.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áram-latait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolko-dásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.