Lelkésztovábbképzés: Konfliktus, konfliktuskezelés

Gyülekezetekben, csoportokban gyakran kérdés a lelkészek, hitoktatók számára, hogyan lehet a szervezeti, csoport- vagy a személyes konfliktusokat megközelíteni és jó esetben megoldani. A kurzus segítséget akar adni a konfliktusok általános megértésében, a konfliktusok keletkezésének okaiban, folyamatában, kezelési lehetőségeiben.A gyakorlati rész keretében lehetőség nyílik a témával kapcsolatos tapasztalatok, aktuális kérdések megbeszélésére, bevált modellek lelkigondozói átgondolására, kipróbálásra.

Tartalom:

 Konfliktusok a bibliában, pasztorálpszichológiai bibliatanulmányozás ( I.Mózes 4: 1-15, Lukács 10 38-41);

·      Konfliktusok kialakulása, megjelenési formái;

·      Konfliktusdinamika: kilenclépcsős modell (F. Glasl);

·      Konfliktuskezelési stílusok (Thomas - Kilmann);

·      Személyiségtípusok-konfliktuskezelés magatartásformái (F. Riemann);

·      Konfliktusok kezdeményezése mint „konfliktusmegoldás”;

·      Kritika kezelése (Johari ablak, jelzőlámparendszer);

·      Konstruktív konfliktuskezelés (F. Glasl, M.Klessmann);

·      a win-win gyakorlata (Haward modell);

·      Lelkigondozói szempontok, eszközök.                                                    

               Óraszám: 16 tanóra (60’)

Megszerezhető kreditek száma: 16

Csoportlétszám: 8‐12 fő

Kurzusvezető: Tóth János református lelkész (Gyökössy Intézet)

Jelentkezési határidő: 2017. október 1.(www.gyokossyintezet.hu)