Áhítat, 2010. december 8.

Zsid 3,7-14
Kardos Ábel püspöki titkár

Ezért, amint a Szentlélek mondja: "Ma, ha az ő szavát halljátok, Zsolt 95,7-11
3,8 ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet negyven éven át.
Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat.
Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére.
Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. 
Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. 
Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk.

Zsid 3,7-14

Csatolt állományok