Áhítat, 2019. szeptember 4.

ApCsel 16,1-5
Kardos Ábel püspöki titkár

1 Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, 1Tim 1,5 

2 akiről jó bizonyságot tettek a lisztrai és ikóniumi testvérek. 

3 Pál magával akarta őt vinni, ezért az ott lakó zsidókra való tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. 

4 Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. 

5 A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban.

ApCsel 16,1-5

Csatolt állományok