Áhítat, 2020. február 5.

Lukács 4,1-13
Kardos Ábel püspöki titkár
 

1 Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott 

2 negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. 

3 Az ördög pedig így szólt hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. 

4 Jézus így válaszolt neki: Meg van írva, hogy „nem csak kenyérrel él az ember”. * 5Móz 8,3 

5 Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempillantás alatt, * 

6 és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. 

7 Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz mindez. 

8 Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj.” 5Móz 6,13 

9 Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magad, 

10 mert meg van írva: „Megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, Zsolt 91,11-12 

11 és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” 

12 Jézus így válaszolt neki: Megmondatott: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.” 5Móz 6,16 

13 Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre.

Lukács 4,1-13

Csatolt állományok