Áhítat, 2021. november 23.

98. Zsoltár
Lovas András

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Zsolt 33,3; Ézs 63,5-8

Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Ézs 52,10

Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Lk 1,54

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!

Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!

Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!

Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Zsolt 96,11-13

Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak

az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

98. Zsoltár

Csatolt állományok