Áhítat, 2022. március 22.

Mt 22,15-22
Kardos Ábel püspöki tanácsos

Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy egy kérdéssel fogják tőrbe csalni. 

Elküldték tehát hozzá a Heródes-pártiakkal együtt a tanítványaikat, akik ezt mondták: Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. 

Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? 

Jézus pedig felismerve gonoszságukat, így szólt: Képmutatók, miért kísértetek engem? 

Mutassátok nekem az adópénzt! Azok pedig odavittek neki egy dénárt. 

Ő megkérdezte tőlük: Kié ez a kép és ez a felirat? 

Azt felelték: A császáré. Ő akkor ezt mondta nekik: Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené! 

Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, és otthagyva őt, elmentek.

Mt 22,15-22

Csatolt állományok