Áhítat, 2022. október 11.

Filippi 4, 10-20
Lovas András

Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. 

Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. 

Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. 

Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. 

Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. 

Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, 2Kor 11,9 

mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. ApCsel 17,1 

Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. 

Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. 2Móz 29,18 

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban. 

A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.

Filippi 4, 10-20

Csatolt állományok