Áhítat, 2022. október 18.

Filemon 1-7
Somogyi Péter főjegyző

 

Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, 

Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek: 

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, 

mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, 

és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. 

Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.

Filemon 1-7

Csatolt állományok