Áhítat, 2023. február 28.

Lk 19,1-10
Balog Zoltán püspök

 

Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. 

Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. 

Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kis termetű lévén, nem láthatta a sokaságtól. 

Ezért előrefutott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. 

Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. 

Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. 

Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és így szóltak: Bűnös embernél szállt meg. 

Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. 

Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. 

Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.

Lk 19,1-10

Csatolt állományok