Ébredj, alvó!

Ébred, alvó!
ISMN 979 0 801659 02 6

Címlapterv: Bácsfalusi Zsuzsanna
Kottagrafika: Draskóczy László
Forrás- és szerzőmutatók: Fáy Aladár
Igehelymutató és tárgymutató: Vizi István
Szerkesztette: Dunamelléki Református Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága
Kiadja: Dunamelléki Református Egyházkerület,
2010-ben, 1000 példányban
Felelős kiadó: dr. Szabó István
Sajtó alá rendezte: Draskóczy László
Nyomda: O. A. Invest

 

 

Utóhang

2009 októberében jött ki a nyomdából a „HADD ZENGJEN ÉNEKSZÓ"című énekfüzetünk, melynek ajánlásában dr. Szabó István püspök abbéli reményét fejezte ki, hogy három énekfüzetet tervező kezdeményezésünk segíteni fogja „énekeskönyvünk bővítésének munkáját egész magyar reformátusságunk javára".
A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottsága, teljesítve másfél évvel ezelőtt vállalt feladatát, ez év húsvétján közreadta második gyűjteményét „MEGVÁLTVA! "címmel, most pedig zárásul a harmadik énekfüzetet, az „ÉBREDJ, ALVÓ!" című válogatást. Hálát adunk Istennek, hogy méltatott bennünket az Ő szőlőjében való munkálkodásra, adván a feladathoz kellő erőt és kitartó lendületet. E szolgálat végzése közben pedig mi magunkat is megajándékozott sok örömmel. Bizottságunk 2009 tavaszán olyan projektbe kezdett, amely - szándékunk szerint - segíteni fogja az akkoriban még legfőbb egyházi vezetésünk gondolatában sem létező, de hitünk szerint előbb-utóbb majd megalakuló Énekeskönyvi Bizottság munkáját. Úgy véltük, megújításra váró énekeskönyvünknek feltétlenül szüksége lesz új és friss énekanyagra. Ehhez - első lépésként - közkinccsé kívántuk tenni az elmúlt évtizedek már hellyel-közzel bevált ének-termését. Úgy gondoljuk, hogy e három füzetben publikált közel 200 tétel egy része alkalmas lesz arra, hogy hozzájáruljon istentiszteleteink éneklésének megújításához, erre ugyanis nagy szükségünk lenne. Amikor az ember énekel, szívéből énekel; éneklése pedig megmutatja, mi van a szívében. Hogyha torkából erőtlen, bizonytalan hang jön ki, vagy éppen néma marad ajka, ez sokszor erőtlen hitről, tétova életfelfogásról, sőt, olykor lelki betegségről tanúskodik. Elfáradt gyülekezeti éneklésünk sanyarú volta legyen figyelmeztető jel azok számára, akikre Isten rábízta egyházunk vezetését! Fontos tehát énekanyagunk frissítése, mely vérátömlesztésként segíti elő éneklésünk és talán hitéletünk megújhodását is. Örömteli esemény, hogy időközben megalakult az Énekeskönyvi Bizottság, amely feladatul kapta az új református énekeskönyv megalkotását. Gyülekezeteink nagy része türelmetlenül várja e munka eredményét, hiszen már rég óta „ideje van" az aratásnak. Kívánjuk, hogy új (és régi) énekeink éneklésétől legyenek hangosak templomaink, dicsőítvén megváltó Urunkat.

„Zengjük hát, testvérek: Jézus szeret!
Lássák minden népek: Jézus szeret!
Hozzá hívek légyünk, tőle el ne térjünk,
Zengjük, amíg élünk: Jézus szeret!"
(Borkó Julianna éneke, 159. szám alatt)

Budapest, 2010 Reformáció havában

Draskóczy László
(A Dunamelléki Egyházkerület Egyházzenei Bizottságának társelnöke)

A kiadvány PDF-formátumban LETÖLTHETŐ.

Az énekek hangfelvételei:
140 A mennybe' fenn
141 Áldjad, én lelkem, Uradat, az Istent
142 Az Úrnak szerető irgalmát
143 Bár szétszakadva él az egyház
144 Bűneid átkos börtöne alján
145 Az Úr csodás kegyelme
146 Dicsérjétek az Urat
147 Dicsérjétek az Úrnak nevét
148 E kietlen tájakon
149 Ébredj, alvó
150 Éltem minden dolgában
151 Én Jézust hirdetem
152 Én nem tudom
153 Fordulj immár, fáradt lelkem
154 Ha a keresztre néz szemem
155 Ha bűnben vagy
156 Halleluja...hadd zengjen minden húr
157 Ha szól az Úr
158 Ha vándorutam csüggedten járom
159 Halld meg, bűnös ember
160 Hány hívő érte el az égi célt
161 Hallod-e Jézus hívását?
162 Íme, lészen a kései korban
163 Isten velünk! Viszontlátásra!
164 Jöjj, szabadíts meg
165 Midőn eljön az én órám
166 Mindig velem, Uram
167 Mindenre van erőm
168 Miért nincsen szárnyam
169 Nagy irgalmú Úr Isten
170 Neked zendül, Istenünk, a hála
171 Nem rejtem el
172 Nincsen szebb név
173 Ott a messze földön
174 Örömömben, bánatomban
175 Örök Úr vagy
176 Semmi kétség, Krisztus eljön!
177 Siessetek, hamar lejár
178 Sűrű sötét van mindenfelé
179 Semmi felől ne aggódjál
180 Szívem csendben az Úrra figyel
181 Szólott az Isten
182 Szent Úr Isten, mi jó Atyánk
183 Térjetek meg
184 Urunk nagy nevét
185 Uram Isten, milyen nagyon jó vagy
186 Uram, tiéd vagyok én
187 Véred lelkem ára
188 Volna sok okom

 

Az ének meghallgatásához kattintson az ének címére!
Az ének hangfelvételének elmentéséhez kattintson az ének címén jobb gombbal, majd válassza a "Link mentése másként" opciót.
A hangfelvételek 320 kbps MP3 formátumban tölthetők le.

További információk, a közreműködők felsorolása a felvételek tárolási helyén, a Parókia portál Digitális Kollégiumában érhetők el.

A teljes anyag egyben, ZIP-fálba csomagolva is letölthető.

A felvételeket készítette:
Kádár József, Dunamelléki Médiaműhely