Szél János ny. lelkipásztor temetése 2016. október 1-jén lesz Kecskeméten

A gyászistentisztelet 10 óra 30 perckor kezdődik a kecskeméti református temetőben.

„Mert közülünk senki sem él önmagának,
és senki sem hal meg önmagának;
mert ha élünk, az Úrnak élünk,
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.
Tehát akár élünk, akár meghalunk,
az Úréi vagyunk.”
Róm.14:7-8.

Mély fájdalommal és szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk és tudatjuk, hogy
SZÉL JÁNOS
nyugalmazott református lelkipásztor
2016. szeptember 21-én, 64 éves korában váratlanul elhunyt és hazatért Megváltó Urához.

Szerettünket 2016. október 1-jén szombaton 10.30-kor a Kecskeméti Református Temetőben helyezzük örök nyugalomra.(Cím: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/b.)

Drága emléke szívünkben él!
Gyászolják: felesége, gyermekei, sógornője, sógora és gyermekei, unokatestvérei és kiterjedt családja, valamint akik szerették és tisztelték.
Kegyelete jeléül csak egy szál fehér virágot hozzon, vagy koszorúmegváltásra szánt adományát a
Bethesda Kórház Alapítvány javára kihelyezett perselybe helyezheti el.
Távirati cím: Szél Silvia. 6000 Kecskemét, Áfonya u. 15.