Elhunyt dr. Szabó Andor ny. hencidai lelkipásztor

Búcsúztatása 2017. február 4-én, szombaton délelőtt 11órakor lesz a Budahegyvidéki református templomban

“…az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.” ApCsel 20,24

 

A boldog feltámadás reménye alatt tudatjuk, hogy

dr. SZABÓ ANDOR ́
ny. református lelkipásztor

életének 93. évében 2017. január 20-án hazatért Megváltó Urához.

Búcsúztatása 2017. február 4-én, szombaton délelőtt 11órakor lesz
a Budahegyvidéki református templomban (Budapest, XII. Böszörményi út 28.) Életéért hálát adnak felesége, gyermekei, unokái, dédunokái és családjaik, rokonsága, lelkésztársai, barátai, ismerősei, a hencidai gyülekezet.

A koszorúmegváltásként adományt lehet tenni a dömsödi református pszichiátriai otthon javára.
Számlaszám: 51700272-10015782

Táviratcím: dr. Szabó Andorné, 2462 Martonvásár, Illyés Gy. tér 11.