Szolgálati közlemény

Szolgálati közlemény

Könyves Pál Kálmán 1998. december 31-én lelkészi szolgálatáról lemondott. Dr. Bölcskei Gusztáv akkor zsinati elnök 2002. október 27-én kelt zsinati elnöki közleményében megállapította, hogy Könyves Pál lelkészi képesítése hatályban tartását nem kérte, ezért lelkészi képesítése megszűnt.

A Magyarországi Református Egyház törvényei értelmében Könyves Pál református lelkészi szolgálatot nem végezhet.

A szolgálati közleményt többek megkeresése nyomán tesszük közzé, s felhívjuk lelkipásztoraink figyelmét erre a tényállásra.

 

Budapest, 2016. június 10.

Dr. Szabó István
püspök