Szabályrendelet az egyházkerület szervezetéről és működéséről

A szabályrendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege a mellékletben található

Csatolt állományok