Energetikai felújítás a Reményik Sándor Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Vértesacsai Tagiskolájában

Az eljárás megindítási dátuma: 2017. június 22.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a KEHOP-5.2.3 pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében került sor.

Az eljárási iratok részletezve:

  • Ajánlattételi felhívás
  • Ajánlatkérési dokumentáció
  • A közbeszerzési eljárásban kiadott 2 db szerződéstervezet (Vállalkozási_szerződés_Vértesacsa_1_részajánlati_kör.pdf … 2_részajánlati_kör.pdf)
  • Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (Felkért_cégek.pdf)
  • Ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv (Bontási_jegyzőkönyv.pdf, Bontási_jelenléti_ív.pdf)
  • Az eljárás eredményéről szóló összegezés (EREDM_Összegezés_KBA.pdf)
  • Az aláírt szerződések (két részajánlati körben zajlott ez az eljárás, ezért 2 szerződés) (Vállalkozási_szerz 1_részajánlati_kör_Pilon_sign.pdf és 2017.07.18_Vállalkozási_szerz 2 _részajánlati_kör_Phlegon_sign.pdf)