A Ceglédi Református Általános Iskola főépületének energetikai korszerűsítése 2.

Az eljárás megindítási dátuma: 2017. augusztus 11.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a KEHOP-5.2.3 pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében került sor.

Az eljárási iratok részletezve:

  • Ajánlattételi felhívás
  • Ajánlatkérési dokumentáció
  • A közbeszerzési eljárásban kiadott 2 db szerződéstervezet (Vállalkozási_szerződés_Cegléd2_1_részajánlati.pdf … _2_részajánlati.pdf)
  • Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (Felkért_cégek.pdf)
  • Ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv (Bontás_jegyzőkönyv.pdf, Bontás_jelenléti_ív.pdf)
  • Az eljárás eredményéről szóló összegezés (EREDM_Összegezés_KBA.pdf)
  • Az aláírt szerződések (csak két részajánlati körben volt eredményes ez az eljárás, ezért csak 2 szerződés) (Vállalkozási_szerződés_Cegléd2_1_részajánlati_aláírt.pdf és Vállalkozási_szerződés_Cegléd2_2_részajánlati_aláírt.pdf )