Sylvester János Református Gimnázium és Szakgimnázium (1149 Budapest, Pillangó park 3 - 5.) energetikai korszerűsítése

Az eljárás megindítási dátuma: 2017. május 2.

A közbeszerzési eljárás lefolytatására a KEHOP-5.2.3 pályázaton elnyert támogatás felhasználása érdekében került sor.

Az eljárási iratok részletezve:

  • Ajánlattételi felhívás
  • Ajánlatkérési dokumentáció
  • A közbeszerzési eljárásban kiadott szerződéstervezet (Vállalkozási_szerződés_Sylvester.pdf)
  • Az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők (Felkért_cégek.pdf)
  • Ajánlatok felbontásáról készült jegyzőkönyv (Bontási_jegyzőkönyv.pdf, Bontási_jelenléti_ív.pdf)
  • Az eljárás eredményéről szóló összegezés (EREDM_Összegezés_KBA.pdf)
  • Az aláírt szerződések (vállalkozási szer_Verfor.pdf)