Juhász Erika szakközgazdász: „Egy nyelvet beszélünk...?" – kommunikáció a generációk között

Saját szemszögéből mindenki különösnek tartja a másik embert, és mennyire így van ez, ha az történetesen egy másik generációhoz tartozik. Az előadó a generációs elméletektől indulva tárja fel az egyes generációk jellemzőit és kapcsolja azt össze a generációk közötti kommunikáció nehézségeivel és lehetőségeivel.

Az előadás a hatodik évfolyamában járó Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el.

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei (és esetenként illusztrációi is) elérhetők a www.refpasaret.hu lapon az Egyéb anyagok rovatban.