DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2017. április 23. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Lélekfrissítő
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 2,29–36 „Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Mit tett az ember, és mit tett Isten? Az ember keresztre feszítette azt a Krisztust, aki Isten szeretetét hozta el világun...
ApCsel 2,29–36 „Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Mit tett az ember, és mit tett Isten? Az ember keres...
Zsoltárok 145,14–21   A nehéz időkben is dicsérni   Dicséretet énekelni, Istenért hallelujázni, őt dicsérni és a kegyelmét megköszönni – számomra nem mindig egyszerű. Voltam már olyan helyzetekben, ahol az a gondo...
Zsoltárok 145,14–21   A nehéz időkben is dicsérni   Dicséretet énekelni, Istenért hallelujázni, őt dicsérni és a kegyelmét megköszönni – számom...
Zsolt 116         „Szeretem az URat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.”  (1. v.) Sebestyén Andor egykori kelenföldi lelkipásztorról mesélte felesége, hogy a reggeli borotválkozáskor én...
Zsolt 116         „Szeretem az URat, mert meghallgatja esedezéseim szavát.”  (1. v.) Sebestyén Andor egykori kelenföld...
Lk 15,6És hazamenvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek énvelem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala.
Lk 15,6És hazamenvén, egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik: Örvendezzetek énvelem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett vala.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hitelességet várnak az újságíróktól

Elengedni és megragadni

Mennyei dimenzió

Főjegyzőjelöltek Dunamelléken

Isten zöldmezős beruházása

A kapcsolati ember

Az elhívott

A Reformáció Emlékéve

A közjó szolgálatában

Levegő, amit nem felejtünk el beszívni

Reformáció az Operaházban

További híreink

Az első húsvét

Jézus

Fényhasadék

Legolvasottabb írásaink

Sasszé a múltba, tekintet a jövőbe

Csodálatos fizika

Téma

Kapcsolatra épülő nevelés kamaszkorban  Brouwer Pálhegyi Krisztina sorozata

Vélemény

Portré

Isten zöldmezős beruházása
Két évvel ezelőtt választották meg esperesnek a Vértesaljai Református Egyházmegye élére. 38 évesen...
A legfiatalabb esperes. A precíz és pontos munkavégzés híve, de ami még fontosabb képes delegálni a feladatokat. Csapatban gondolkodik és közösen dolgoznak a célokért. Azt vallja, hogy szolgálni csak az Isten iránt érzett hálából lehet. Szabó Ferenc mányi református lelkipásztorral, a dunamelléki egyházkerület egyik főjegyzőjelöltjével beszélgettünk.

Hirdetés

Hirdetés