DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2017. december 17. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Lélekfrissítő
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ez 45,1–12 „Így szól az én Uram, az Úr: Most már elég volt, Izráel fejedelmei!... Ne forgassátok ki többé népemet az örökségéből!” (9). Ezékiel e versekben vázolja, hogy Izráel népének, hogyan kellene Istennek tetsző módon, eg...
Ez 45,1–12 „Így szól az én Uram, az Úr: Most már elég volt, Izráel fejedelmei!... Ne forgassátok ki többé népemet az örökségéből!” (9). Ezékiel e versekben ...
Ézsaiás 65,16b-25 Minden új!   Talán még fülünkben cseng a tegnapi könyörgő imádság: Isten szakítsa fel az eget és a kilátástalan helyzetet változtassa meg! Ma egészen más kép tárul elénk. Amit itt olvasunk, az Isten válaszának egy...
Ézsaiás 65,16b-25 Minden új!   Talán még fülünkben cseng a tegnapi könyörgő imádság: Isten szakítsa fel az eget és a kilátástalan helyzetet változtassa meg! Ma e...
Lk 1,46–55 „ Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, akik őt félik.” (50.v.) Isten ígéretei nem változnak, ahogy Ábrahámnak és az ő utódainak megígérte (megáldalak, megsokasítalak). Ebben a drága vonalban a mai keresztyéne...
Lk 1,46–55 „ Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, akik őt félik.” (50.v.) Isten ígéretei nem változnak, ahogy Ábrahámnak és az ő utódainak megígérte ...
Jel 21,6Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából.
Jel 21,6Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

A hála útján

Elküldött, hogy örömhírt vigyek...

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”

„Életem aranyérmes döntése”

Láthatatlan, elvághatatlan fonál

Adventi hangoló

Teljes szeretet vagy félelem?

A magánytól a valódi kapcsolódásig

A rohanás hangzavara és a megérkezés csendje

Olvastuk - ajánljuk

Három könyv lélekkel és értelemmel

Honnan tudod?

Recenzió helyett

Ismét reménykedni

12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk

További híreink

Égi dallamok a repülőtéren

Nyilas Misi a Lónyayban

Teljes szeretet vagy félelem?

Honnan tudod?

Legolvasottabb írásaink

Figyelni a csöndet

Túl a korlátokon

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

„Tudom, hogy Isten megbocsátott”
Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt...
Emberélet. Ki méri meg az árát? Fölfogjuk-e, hogy szavainkkal is ölünk? S hogyan lehet elviselni azt, ha valóságosan is egy másik ember halálát okozzuk?

Hirdetés