DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2017. április 24. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Lélekfrissítő
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 2,29–36 „Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Mit tett az ember, és mit tett Isten? Az ember keresztre feszítette azt a Krisztust, aki Isten szeretetét hozta el világun...
ApCsel 2,29–36 „Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek” (36). Mit tett az ember, és mit tett Isten? Az ember keres...
1 Sámuel 16,1–7   Valaki, aki mindent átlát   Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalmatlannak bizonyult. Sámuel azt remélte, hogy másképp fog végződni Saul ...
1 Sámuel 16,1–7   Valaki, aki mindent átlát   Sámuel próféta számára bizonyára nagy csalódás volt, hogy az általa felkent első izraeli király alkalma...
Kol 1,21–23 „Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok...”  (23a. v.) Hitben megmaradni és a reménytől nem eltántorodni. E ke...
Kol 1,21–23 „Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok...”  ...
Róm 15,6Egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. Azért fogadjátok be egymást.
Róm 15,6Egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. Azért fogadjátok be egymást.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hitelességet várnak az újságíróktól

Elengedni és megragadni

Mennyei dimenzió

Főjegyzőjelöltek Dunamelléken

Isten zöldmezős beruházása

A kapcsolati ember

Az elhívott

A Reformáció Emlékéve

A közjó szolgálatában

Levegő, amit nem felejtünk el beszívni

Reformáció az Operaházban

További híreink

Az első húsvét

Jézus

Fényhasadék

Legolvasottabb írásaink

Sasszé a múltba, tekintet a jövőbe

Csodálatos fizika

Téma

Kapcsolatra épülő nevelés kamaszkorban  Brouwer Pálhegyi Krisztina sorozata

Vélemény

Portré

Isten zöldmezős beruházása
Két évvel ezelőtt választották meg esperesnek a Vértesaljai Református Egyházmegye élére. 38 évesen...
A legfiatalabb esperes. A precíz és pontos munkavégzés híve, de ami még fontosabb képes delegálni a feladatokat. Csapatban gondolkodik és közösen dolgoznak a célokért. Azt vallja, hogy szolgálni csak az Isten iránt érzett hálából lehet. Szabó Ferenc mányi református lelkipásztorral, a dunamelléki egyházkerület egyik főjegyzőjelöltjével beszélgettünk.

Hirdetés

Hirdetés