DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. május 21. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Róm 8,31–39 „Mert meg vagyok győződve...” (38). A legtöbb embernek ma már nincs semmiféle hite és meggyőződése. Pálnak és Jézus mai tanítványainak az a meggyőződésük, hitvallásuk, hogy akik Jézusban hisznek, azokat semmi nem v...
Róm 8,31–39 „Mert meg vagyok győződve...” (38). A legtöbb embernek ma már nincs semmiféle hite és meggyőződése. Pálnak és Jézus mai tanítványainak az a megg...
Zsolt 81. „Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt! Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot!” (2–3. v.)         Az évenkénti ...
Zsolt 81. „Vigadjatok a mi erős Istenünk előtt, ujjongjatok Jákób Istene előtt! Kezdjetek zsoltárba, szólaltassátok meg a dobot, a szép hangú citerát és lantot!” ...
Ésa 38,1-5Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás, Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz! És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörge az Úrnak, ...
Ésa 38,1-5Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, és eljött hozzá Ésaiás, Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg n...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Menekültmissziós beszámoló

Az embernek fia

Tápláló kenyérré válni

Hittel élő lázadók és összeesküvők

Éjszakai foci, megtérés, pele

Éltető sodrásban - Házasság hete 2018

Szeresd, akit elvettél!

Tovább

Olvastuk - ajánljuk

Keserűből édeset

Három könyv lélekkel és értelemmel

További híreink

Mit nem hitt el Napóleon?

Ami elválaszt és ami összeköt

Az első magyar királyné

A kereszténység nem Woody Allen!

„Az Úr vezet majd szüntelen”

Legolvasottabb írásaink

Vízzé változtatni a bort

A kegyelem hírnöke

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Vallási tolerancia és igazságkeresés
  • „Én már itt vagyok”
  • Egy régi óra és a kincseim
  • Gondolatok
  • Mellékszereplő

Portré

„Menthetetlenül egyek vagyunk”
A református teológushallgatók meghívására jött el nemrégiben a budapesti teológiára Vecsei H. Mikló...
Tudatos jelenlétre, egymás felé fordulásra, és elérhetetlen vágyálmok hajszolása helyett tevékeny részvételre buzdít Vecsei H. Miklós. A Nemecsek Ernőt és József Attilát megformáló színész a Károli egyetem hallgatósága előtt beszélt hivatásáról és hitéről.

Hirdetés