Adatok

  • Kiadás: 2009.
  • Oldalak: 222
  • Méret: 150x235
  • Információ:

A kiadvány a Magyarországi Református Egyház által létrehozott Kálvin János Emlékbizottság könyvkiadói programja keretében jelent meg. Protestáns egyházi körökben, illetve a protestáns közgondolkodásban jól ismert, de másutt sem teljesen ismeretlen, hogy többnyire az ésszerűség határát meghaladóan leegyszerűsített elképzelések, sommás ítéletek - úgy is mondhatnánk: a torzításoktól egyáltalán nem mentes sémák, klisék - élnek az egyházi és azon kívüli köztudatban Kálvin Jánosról. Ráadásul ezek az egyes országokban is jelentős különbségeket, időnként meglepő, sőt meghökkentő eltéréseket mutatnak. A legőszintébb tisztelet, elismerés, sőt rajongás mellett a hatalomvágy, a zsarnoki törekvések, a konokság, a türelmetlenség, valamint a kegyetlenség igaztalan vádjai szoktak Kálvinnal kapcsolatban a leggyakrabban elhangzani azoktól, akik ilyen vagy olyan okból nem kedvelték, sőt esetleg éppen elítélték, netán még gyűlölték is a nagy genfi teológust és reformátort. 

Kiadó és rendelés

  • Kiadó neve: Kálvin Kiadó
  • Címe: 1113 Budapest XI., Bocskai út 35.
  • Telefon: 386-8267 és 386-8277
  • Fax: 466-93-92
  • E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
  • Weboldal: http://www.kalvinkiado.hu/