DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2024. március 4. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Zak 14 „Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből... nem kap esőt” (8.17). Bár iparosodott és a technológia által meghatározott korban élünk, az elmúlt évek megtanítottak arra, hogy az aszályok az életünket, a jövőnket, a civilizáci...
Zak 14 „Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből... nem kap esőt” (8.17). Bár iparosodott és a technológia által meghatározott korban élünk, az elmúlt évek megta...
Mk 10,46–52    „Jézus ekkor így szólt: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton.” (52. v.)   Sokszor hangsúlyozzák az emberek, hogy milyen fontos...
Mk 10,46–52    „Jézus ekkor így szólt: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt az úton.” (52. v...
2Móz 20,10A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot ne tégy azon.
2Móz 20,10A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot ne tégy azon.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Vedd és olvasd!

Regényeken keresztül is meghallani Jézust

Érted is. Érted is?

A papné polca

Aktuális

Dizájner

Cselekvésre sarkall

Hit és hivatás

A lélek húrján pendülni

Fából faragott élet

Gyertyaláng a sötétségben

Lelkipásztori hivatás

Közös szenvedély

Leckék vízen járáshoz

Se szó, se beszéd

Misszió

Rács mögött, betegágy mellett

Missziói lelkülettel

Benne(d) gyönyörködöm

Közösségben

Legyetek férfiak!

A református identitás nyomában

Szerelemből létre hívó Ige

Kapcsolódásaink

Zsákbarózsa

Egyedül?

Új kezdet

Sosincs késő az igenhez

Pornótól szabadon

Beszélgetések

Hitvitáktól a narratívákig

Útkeresők – új podcastsorozat indul

Természetközelben

Lóháton a „templomban”

Hitből fakadó élet

Gyógyulás Isten tenyerén

Dunamellék

Az egyházkerület és az önkormányzat minden gyermek elhelyezését biztosítja

Ima. Közösség.

Az utolsó szőlőszemek

Népszámlálás

A népszámlálási adatok nem a gyülekezetekről szólnak

Ritkaságok és tendenciák

A számok mögötti valóság

További híreink

A fiatalok? Online vannak.

Aki nem ismert akadályt

Közös szenvedély

Érted is. Érted is?

Cselekvésre sarkall

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Istenkeresésünk a válságban
  • Dizájner
  • Hitvitáktól a narratívákig

Portré

A lélek húrján pendülni
Belépve Szentes Anett otthonába, azonnal felfigyelek két csillogó szőrű, gyönyörű, hatalmas macskára...
Életforma, terápia és örömforrás – mindez a népzene Szentes Anett szerint, aki hegedűt, citerát, népi éneket és szolfézst tanít Pécsen, emellett presbiterként szolgál gyülekezetében.