DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. július 5. kedd

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ezsd 7,1–10 Ezsdrás, illetve az Isten szolgálatára rendelt papok, léviták, énekesek és kapuőrök feljöttek Jeruzsálembe (7). Egymásra igent mondva közösséget alkottak. A szolgálatban különbözőségünk ellenére is egy az utunk mindazokkal, ak...
Ezsd 7,1–10 Ezsdrás, illetve az Isten szolgálatára rendelt papok, léviták, énekesek és kapuőrök feljöttek Jeruzsálembe (7). Egymásra igent mondva közösséget alkottak. A...
Bir 16,23–31    „...úgy hogy többet megölt halálával, mint a mennyit megölt életében.” (30b. v.)           Mit mondhatunk még így a történet végén? Sámson története túlmuta...
Bir 16,23–31    „...úgy hogy többet megölt halálával, mint a mennyit megölt életében.” (30b. v.)          &...
Jak 5,19-20Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bűnt elfedez.
Jak 5,19-20Atyámfiai, hogyha valaki tiköztetek eltévelyedik az igazságtól és megtéríti őt valaki, tudja meg, hogy aki bűnöst térít meg az ő tévelygő útjáról, lelket ment meg a h...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Ifjúság

Szentföldi zarándoklat

Elérni az emberek szívét

Életre kelt

Válság idején

Élelmiszerbank menekülteknek

„Nem voltak szavaim”

Isten hozott, Szása!

„Mindannyian egyek vagyunk”

Segítség a bajban

Dunamellék

A megmaradás záloga

Aki ember tudott maradni

Sukorói Zenei Nyár

„A szeretet pedagógiája örökre korszerű”

Kultúra

A Rádayak örökében

Képzelet, kreativitás, közösség

Bekapcsolódni a nagy történetbe

Ajánljuk

Könyv a ridikülben

Hogy jobban megismerjük egymást

Interjú

Közös szolgálatban

„Számára csak emberélet létezett”

Álhírektől az igazság kereséséig

Szavainkat tetteink hitelesítik

Kiegyezés vagy rövid póráz?

Ünnep

Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Hogy értsük egymást

Tanúi vagyunk a feltámadásnak

Egység

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Igeolvasás

Tízből egy

A meglepetés

A bűnbaktól az engesztelésig

Misszió

A lelkiség útjai

Éljük, amit hirdetünk!

Felkészülés a kórházi szolgálatra

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Kapcsolat, ami gyógyít

A Rádayak örökében

A megmaradás záloga

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Szentföldi zarándoklat
  • Képzelet, kreativitás, közösség
  • Bekapcsolódni a nagy történetbe

Portré

A bátor szelídség embere
A magyar reformáció Mohács utáni időszakának talán a legüdítőbb epizódja azoknak az úgynevezett...
Püspöknek is titulálták, noha nincs nyoma, hogy egyházkormányzati feladatokat látott volna el. Mindvégig megmaradt tudós prédikátornak, annak a szelíd tanítónak, aki pályája kezdetén volt. Szegedi Kis Istvánra emlékezünk halála 450. évfordulóján.