DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. november 17. szombat

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
4Móz 35,1–8 A lévitáknak adott városok között volt hat, különleges státuszú menedékváros, ahol az ártatlan ember védelmet talált. Ma már nincsenek ilyen városok, de ott van Jézus Krisztus, akinél mindig, mindenki védelmet, biztonságot tal...
4Móz 35,1–8 A lévitáknak adott városok között volt hat, különleges státuszú menedékváros, ahol az ártatlan ember védelmet talált. Ma már nincsenek ilyen városok, de ott...
Jel 22,16–21 „Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!”  (...
Jel 22,16–21 „Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szo...
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

István, a harmincöt éves

Lelki benzinkútjaink

Nem a meghátrálás embere vagyok

Támadójáték védekezés helyett

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Tovább

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

USA Day a Lónyayban

A szeretet, ami szomjúságot kelt

Felfelé

Jósiás király reformációja

Legolvasottabb írásaink

„Menthetetlenül egyek vagyunk”

Hol a kicsit megbecsülik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés