DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. november 19. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
4Móz 36 „...mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!” (9). A föld az Úré, de ránk bízta. Felelősséggel tartozunk érte. Ebbe beletartozik az is, hogy a termőföld egy-egy darabjának az integritását, értékét védjük, s ennek van család...
4Móz 36 „...mindenki ragaszkodjék a maga örökségéhez!” (9). A föld az Úré, de ránk bízta. Felelősséggel tartozunk érte. Ebbe beletartozik az is, hogy a termőföld ...
Ézs 1,1–9 „Minden fej beteg, és minden szív erőtlen.”  (5b. v.) Bár a próféta leírása az elpusztult országról, felperzselt városokról és az ostromlott Jeruzsálemről konkrét történelmi eseményekre utal – az ellens...
Ézs 1,1–9 „Minden fej beteg, és minden szív erőtlen.”  (5b. v.) Bár a próféta leírása az elpusztult országról, felperzselt városokról és az ostromlo...
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

István, a harmincöt éves

Lelki benzinkútjaink

Nem a meghátrálás embere vagyok

Támadójáték védekezés helyett

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Tovább

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

USA Day a Lónyayban

A szeretet, ami szomjúságot kelt

Felfelé

Jósiás király reformációja

Legolvasottabb írásaink

„Menthetetlenül egyek vagyunk”

Hol a kicsit megbecsülik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés