DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. július 1. péntek

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ezsd 5,1–5 Feladataink folytatására a biztatás Istentől jön. A két ismert próféta személyesen szólította meg a jeruzsálemi vezetőket, hogy elérkezett az idő a folytatásra. Most már hiába az ellenálló rossz szándék, hiába a beavatkozási pr...
Ezsd 5,1–5 Feladataink folytatására a biztatás Istentől jön. A két ismert próféta személyesen szólította meg a jeruzsálemi vezetőket, hogy elérkezett az idő a folytatás...
Bir 14,1–20 „Hát nincsen a te atyádfiainak  és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok közül?”(3. v.)         A mai naptó...
Bir 14,1–20 „Hát nincsen a te atyádfiainak  és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok köz...
Jak 3,6A nyelv tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet.
Jak 3,6A nyelv tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Ifjúság

Életre kelt

Legyen mosoly minden hátizsákban!

Válság idején

Élelmiszerbank menekülteknek

„Nem voltak szavaim”

Isten hozott, Szása!

„Mindannyian egyek vagyunk”

Segítség a bajban

Kultúra

A Rádayak örökében

Képzelet, kreativitás, közösség

Bekapcsolódni a nagy történetbe

Ajánljuk

Könyv a ridikülben

Hogy jobban megismerjük egymást

Dunamellék

A megmaradás záloga

Aki ember tudott maradni

Sukorói Zenei Nyár

„A szeretet pedagógiája örökre korszerű”

Interjú

Közös szolgálatban

„Számára csak emberélet létezett”

Álhírektől az igazság kereséséig

Szavainkat tetteink hitelesítik

Kiegyezés vagy rövid póráz?

Ünnep

Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Hogy értsük egymást

Tanúi vagyunk a feltámadásnak

Egység

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Igeolvasás

Tízből egy

A meglepetés

A bűnbaktól az engesztelésig

Misszió

A lelkiség útjai

Éljük, amit hirdetünk!

Felkészülés a kórházi szolgálatra

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

Kapcsolat, ami gyógyít

A Rádayak örökében

A megmaradás záloga

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Szentföldi zarándoklat
  • Képzelet, kreativitás, közösség
  • Bekapcsolódni a nagy történetbe

Portré

A bátor szelídség embere
A magyar reformáció Mohács utáni időszakának talán a legüdítőbb epizódja azoknak az úgynevezett...
Püspöknek is titulálták, noha nincs nyoma, hogy egyházkormányzati feladatokat látott volna el. Mindvégig megmaradt tudós prédikátornak, annak a szelíd tanítónak, aki pályája kezdetén volt. Szegedi Kis Istvánra emlékezünk halála 450. évfordulóján.