DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. november 18. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
4Móz 35,9–34 „..mert én, az Úr Izráel fiai között lakozom” (34). Az ember cselekedetét egyebek mellett az is meghatározza, hogy kinek a jelenlétében zajlik. A gyermek másként viselkedik szigorú apja vagy tanára jelenlétében, m...
4Móz 35,9–34 „..mert én, az Úr Izráel fiai között lakozom” (34). Az ember cselekedetét egyebek mellett az is meghatározza, hogy kinek a jelenlétében zajlik....
Zsolt 50. „Azt gondolod, olyan vagyok, mint te?”  (21b. v.) Isten szólal meg ebben a zsoltárban, megszólítja azokat, akik megjelentek előtte a templomban. A jelenlévő vallásukat gyakorló híveket arra emlékezteti, hogy az áld...
Zsolt 50. „Azt gondolod, olyan vagyok, mint te?”  (21b. v.) Isten szólal meg ebben a zsoltárban, megszólítja azokat, akik megjelentek előtte a templomban....
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Róm 8,29Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

István, a harmincöt éves

Lelki benzinkútjaink

Nem a meghátrálás embere vagyok

Támadójáték védekezés helyett

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Tovább

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

USA Day a Lónyayban

A szeretet, ami szomjúságot kelt

Felfelé

Jósiás király reformációja

Legolvasottabb írásaink

„Menthetetlenül egyek vagyunk”

Hol a kicsit megbecsülik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés