DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2022. június 26. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Ezsd 2,36–70 „Erejükhöz képest adtak az építés költségeire” (69). A fogságból hazatérők közösséghez tartozását származásuk alapján határozták meg. Az ő korábbi közösségi helyük és szolgálatuk megszabta a hazaérkezők szolgálati...
Ezsd 2,36–70 „Erejükhöz képest adtak az építés költségeire” (69). A fogságból hazatérők közösséghez tartozását származásuk alapján határozták meg. Az ő korá...
Zsolt 36. „Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig! ...Ó, Istenem, milyem drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai.” (6 és 8. v.)     Az Urát jól ismerő szolga, Dávid tesz bizonyságo...
Zsolt 36. „Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig! ...Ó, Istenem, milyem drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai.” (6 és 8. v.) ...
Mt 22,8-12Akkor monda [a király] az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték ...
Mt 22,8-12Akkor monda [a király] az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívj...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Dunamellék

A megmaradás záloga

Aki ember tudott maradni

„A szeretet pedagógiája örökre korszerű”

Rendelt időkben Diósdon

Válság idején

Élelmiszerbank menekülteknek

„Nem voltak szavaim”

Isten hozott, Szása!

Pedagógiai segítség háború idején

„Mindannyian egyek vagyunk”

Segítség a bajban

Interjú

Közös szolgálatban

„Számára csak emberélet létezett”

Álhírektől az igazság kereséséig

Szavainkat tetteink hitelesítik

Kiegyezés vagy rövid póráz?

Ajánljuk

Bekapcsolódni a nagy történetbe

Hogy jobban megismerjük egymást

Dicsérjétek!

Kántorképző tanfolyam Dunamelléken

Új lendület, új irány?

Ifjúság

Legyen mosoly minden hátizsákban!

Szolgálatban a Károlin

Ünnep

Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Hogy értsük egymást

Tanúi vagyunk a feltámadásnak

Egység

Kitartó szeretet

„Számítunk egymásra”

„Együvé tartozunk”

Igeolvasás

Tízből egy

A meglepetés

A bűnbaktól az engesztelésig

Misszió

A lelkiség útjai

Éljük, amit hirdetünk!

Felkészülés a kórházi szolgálatra

Létkérdések

A teremtés papja

Minden négyzetcentiméter Krisztusé

Új emberiség vár új világra

A valóságba születtem újjá

Az utolsó érintés

Az istenképű ember istenképe

További híreink

A megmaradás záloga

Aki ember tudott maradni

Élelmiszerbank menekülteknek

Legolvasottabb írásaink

„Nem a romlást látjuk, hanem az életet”

„A jó szóra ki vannak éhezve az emberek”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Képzelet, kreativitás, közösség
  • Bekapcsolódni a nagy történetbe
  • Vegyetek Szentlelket!

Portré

A bátor szelídség embere
A magyar reformáció Mohács utáni időszakának talán a legüdítőbb epizódja azoknak az úgynevezett...
Püspöknek is titulálták, noha nincs nyoma, hogy egyházkormányzati feladatokat látott volna el. Mindvégig megmaradt tudós prédikátornak, annak a szelíd tanítónak, aki pályája kezdetén volt. Szegedi Kis Istvánra emlékezünk halála 450. évfordulóján.