DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. április 12. hétfő

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
ApCsel 1,15–26 „...így imádkoztak: Urunk..., te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak...” (24). Időről időre választunk presbitereket, gondnokot, lelkipásztort, és közegyházi elöljárókat is. Mi milyen s...
ApCsel 1,15–26 „...így imádkoztak: Urunk..., te mutasd meg, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak...” (24). Időről időre választunk presbitereke...
Kol 2,1–7   „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.” (6. v.)           „A magam ura vagyok, nekem nem parancsol senki”– hall...
Kol 2,1–7   „Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne.” (6. v.)           &...
Jn 20,25Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat.
Jn 20,25Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Elengedés és megújulás Baranyában

Mindent meg kell tennem a misszióért

Hogyan építsük újjá az ifit?

Ünnep

Indulj el!

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Dunamelléken

A legbátrabb vállalás

Hitelesség, egység, alkalmasság

Ezerszer is igen!

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

Ajánljuk

Kész vagy az örömre?

Év végi filmajánló

Emberi szó nehéz időkben

Bevezetés a kereszténységbe

Konferenciáktól a podcastig

A bölcsesség kezdete

Trianon100

A szolidaritás ideje

A szeretet és a szelídség radikalizmusával

„Eldőlt, hitték-e, amit hirdettek”

További híreink

Egy közülünk

Indulj el!

Reményteljes vágyakozásban

Hogy kerül a Bibliába dobókocka?

Legolvasottabb írásaink

Várni a végítéletre!

Miért magányosak a lelkészek?

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Az ünnep mint lelki betöltekezés
  • Ígéret által
  • Akik nem sírtak a sírókkal

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.