DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2019. március 21. csütörtök

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
Jn 13,21–30 „Amit tenni akarsz, tedd meg hamar!” (27). Jézus nem könyörög Júdásnak. Nem akarja e gonosz tettől és a kárhozattól mindenáron megmenteni. Jézus az embert a saját élete, golgotai szenvedése árán akarja megmenteni. ...
Jn 13,21–30 „Amit tenni akarsz, tedd meg hamar!” (27). Jézus nem könyörög Júdásnak. Nem akarja e gonosz tettől és a kárhozattól mindenáron megmenteni. Jézus...
1Sám 16,14–23 „Saul így felelt a szolgáknak: Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám!” (17. v.) Eszembe jut az a szólás, amit Arany János „Letészem a lantot” című versébő...
1Sám 16,14–23 „Saul így felelt a szolgáknak: Keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzám!” (17. v.) Eszembe jut az a...
ApCsel 3,12Péter monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy ez járjon?
ApCsel 3,12Péter monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mireánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy ez járjon?
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

AKTUÁLIS

Az ismeret átadásán túl

Kossuth szíve

Lehetőség az épülésre

Eltökélt szívű nők

Növekednek

Randevú egy életen át - Házasság hete 2019

Jóval több, mint szexuális együttlét

Vitaminok és nyomelemek a házasságban

Az ismerkedésre szánt idő

Ellenfelek? Szövetségesek!

Jó csapatból szerelmes házasok

A szabadítás hírnökei

Kollégiumtűz

Merre tovább, Ráday Gyűjtemény?

Tűzből kikapott üszög

Szándékos gyújtogatás okozta a kollégiumtüzet

Romokból életet

Zoli nagyon szerette az életet...

Nem sérültek meg hallgatók a kollégiumtűzben

Olvastuk - ajánljuk

Mélyrehatóan a lelkészi lét kérdéseiről

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

További híreink

„Passzold vissza, tesó!”

Perelj, Uram, a velem perlőkkel!

Mi az, ami egybeköt?

Ösztön és képmutatás

Legolvasottabb írásaink

A hétköznapok liturgiája

„Te nagyon erősnek látsz engem”

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.