DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2021. július 25. vasárnap

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
1Kir 12,20–33 „Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel...” (24). Ha Isten nem állította volna meg Roboámot, felfuvalkodottságában még a testvérháborútól sem riadt volna vissza. Jeroboám viszont elveszítette az ist...
1Kir 12,20–33 „Ne vonuljatok fel, és ne harcoljatok testvéreitekkel...” (24). Ha Isten nem állította volna meg Roboámot, felfuvalkodottságában még a testvér...
Zsolt 11.   „Az Úrhoz menekülök.” (1. v.)           Összecsaptak fejed fölött a hullámok? Mélységben, bajban van az életed? Nehézség vesz körül, és nem látod a megoldást, nem találod ...
Zsolt 11.   „Az Úrhoz menekülök.” (1. v.)           Összecsaptak fejed fölött a hullámok? Mélységben, bajban van ...
1Móz 39,7-12Az ő urának felesége Józsefre veté a szemeit, és monda: Hálj velem. Ő azonban vonakodék, s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak énmellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, az én kezemre bízá. Senki nincs n...
1Móz 39,7-12Az ő urának felesége Józsefre veté a szemeit, és monda: Hálj velem. Ő azonban vonakodék, s monda az ő ura feleségének: Ímé az én uramnak énmellettem semmi gondja nin...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Hírek-események-témák

Íráson innen és túl

Felelősséggel tartozunk

Túrák és találkozások

Ami megtart

Elhunyt Regéczy-Nagy László

Csendben lét

Dunamelléken

Kimondom nyíltan és baráti hangon

Az útravaló

A legtöbbre törekedni

Egységben az egyház ereje

Érteni a jelent, alakítani a jövőt

Pár-kapcsolatban

Kötődésre teremtve

Egyenlők, de nem egyformák

Receptek a jó házassághoz

Viharálló szerelem

A szövetség áldása

Az ígérettől a reményig

„Ezerszer is igen!”

Hogyan tovább?

Szóba hozzák

Gyakorlati segítség tanároknak

Áthidalni a digitális szakadékot

Milyen világra készítsük fel gyermekeinket?

Felzárkózás bezárkózás idején

Iskolai lelkigondozás karanténból

Gyermekeink

Már óvodás kortól

Az igazat kell hallaniuk

Elgyászolni valakit, aki nem jöhetett világra

A média és mi

Média: a repedezett tükör

Miért nem igazságos a média?

A média és mi: miért ragaszkodunk hozzá, ha hiteltelen?

Miből élünk?

Hálából fakad

További híreink

Versenyfutás a kockás zászlóig

Gyerek kezébe való!

Van itt hely nálam

Miről szól az életünk?

Legolvasottabb írásaink

Áldozatok voltak, nem bűnözők

Katolikus papból református lelkipásztor

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

  • Kinyitni egy ablakot
  • Megragadni a megragadhatatlant
  • Megőrizni az irányítást
  • Az istenképű ember istenképe
  • A keresztyén könnyűzene útkereséséről

Portré

Az ökumené elkötelezettje
Pro Unitate in Christo díjjal tüntette ki az idei Ökumenikus Imahéten a Both Antal Teológiai és...
Olykor határokat feszeget, olykor hidakat épít, de minden esetben kilép a templomkerítésen kívülre, hogy olyanokat is elérjen, akiket korábban nem. Bóna Zoltán portréja.