DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

2018. november 14. szerda

Bibliaolvasó kalauz

  • Református
  • Fénysugarak
  • Méz a sziklából
  • Csendes percek
4Móz 32 Nincs visszaút. Mózes joggal haragszik Rúben és Gád fiaira, amikor elmondják neki, hogy a Jordánon nem akarnak átkelni, mert ahol éppen vannak, ott jók a legelők. Később ez vesztüket okozza (1Krón 5,25–26). Áldásoktól fosztjuk meg...
4Móz 32 Nincs visszaút. Mózes joggal haragszik Rúben és Gád fiaira, amikor elmondják neki, hogy a Jordánon nem akarnak átkelni, mert ahol éppen vannak, ott jók a legelők. Kés...
Jel 21,15–27 „Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost...”  (15a. v.)     Milyen lesz az az ország, ami leszáll a mennyből? Telve lesz Isten jelenlétével. Ahol...
Jel 21,15–27 „Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megmérje a várost...”  (15a. v.)     Milyen lesz az az ország,...
Józs 1,7-8Csak légy bátor és erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz! El ne távozzék e törvé...
Józs 1,7-8Csak légy bátor és erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hog...
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.
Áhítatok az év minden napjára. Felekezetközi, nemzetek közötti kiadvány 33 nyelven. Kiadja a Magyarországi Metodista Egyház.

Nem a meghátrálás embere vagyok

Támadójáték védekezés helyett

A szeretet, ami szomjúságot kelt

Felfelé

Rendezettségben, hagyományok közt megújulni

Pásztorok pásztorai - esperesek dunamelléken

Hogy hiteles, készséges legyek

Békességem van az állandóságban, a változásban

Megvédem az enyéimet

Hogy másokat bátorítsak

Közösségben a közönnyel szemben

Inkább a szolgátok leszek

Istennel a tűzön át

Istennel a tűzön át

Tovább

Én vagyok...

A szőlővessző monológja

Pásztor és juh

Olvastuk - ajánljuk

Luther útja, igazsága, élete

Tartalmat ad az életnek

Hol van Isten, amikor fáj?

Isten élő molinója

Miután eltemettük a házasságot

Emberként állni helyt

További híreink

USA Day a Lónyayban

Jósiás király reformációja

Reformátusnak lenni küldetés

A gyengeségben rejlő erő

Legolvasottabb írásaink

„Menthetetlenül egyek vagyunk”

Hol a kicsit megbecsülik

Téma

Isten és az intimitás: vajon milyen kapcsolatra lehetünk képesek egy láthatatlan Istennel?

Vélemény

Portré

Nem a meghátrálás embere vagyok
A pécsi református esperesi hivatalban Győrfi Bálinttal beszélgettünk. A zengővárkonyi lelkészt...
Számos helyen járt már a világban, de úgy érzi, Isten Baranyába hívta el. Vallja, hogy a hivatali feladatokat bárki elvégezheti, ehhez nem kell esperessé válni. Annál fontosabb feladatnak tartja a lelkészek pásztorolását. Másokat is hív megyéjébe, ahol a sok nehézség ellenére hűséges, kitartó lelkészek és gyülekezeti tagok vannak.

Hirdetés