Az egység előíze

A lelkészi szolgálat legnagyobb kihívásai

Új életben járni

Vezetsz engem

A legnagyobb: a szeretet

Eljött világosságod

Az ünnephez vezető út

Várakozás

Az ellopott Jézus

Az ígéret

A te várakozásod meg nem csalatkozik

Tisztíts meg!

Reformáció egyre táguló körökben

Lelket áztató dalok

Isten zavarba ejtő modernsége

Engedjétek és ne akadályozzátok

A presbitérium lelki közösség is

„Vissza kell térnünk az alapokhoz”

Amilyen magasan...

A mindennapok elmélete