Adatok

  • Kiadás: 2010.
  • Oldalak: 104
  • Méret: 150x155
  • Információ: Keménytáblás, cérnafűzött

A könyv
Jelképnek és jelvénynek nevezzük azt, ami képben fejezi ki a szó helyett, a szemnek mondja el a fül helyett a hitvallást.
A jelképek lelket hordoznak, és mint kibontott zászlók lelkesítenek, de mihelyt a lélek elszáll, a szimbólumok is elvesztik értelmüket s üres ábrázolatok lesznek. Itt van a szimbólumok nagy varázsa és nagy veszedelme. A keresztyén szimbólumnak, hogy beszédes, jelbeszédes legyen, Krisztus urunkra kell mutatnia, vele, az ô életével és váltságmunkájával kell összeforrnia. A szimbólumokat a hit szülte s az is tartja fenn.

A szerző
Szabó Imre (1891-1955) református lelkipásztor, budapesti esperes korának egyik legnevesebb igehirdetôje, a budapesti református egyházi élet kiemelkedô szervezôje. Számos igehirdetése jelent meg több kötetben, ezek közül több 1990 után új kiadásban is. Esperessége idején épült számos budapesti református templom, és a Lónyai utcai református gimnázium is. Munkásságának kevésbé ismert oldala a keresztyén társadalmi szolidaritás elkötelezett képviselete a huszadik század diktatúráinak nehéz korszakában. A kommunista hatalom eltávolíttatta Budapestrôl.A grafikus
Bogárdi Szabó Eszter tervezôgrafikus, 2009-ben végzett a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem vizuális kommunikáció szakán, majd 2010-ben ugyanott vizuális-és környezetkultúra tanári szakon. Jelenleg szabadúszó grafi kusként dolgozik Budapesten. A grafi kai mûfajok közül leginkább a könyvtervezés áll hozzá közel.

Kiadó és rendelés

  • Kiadó neve: Keresztút Kiadó
  • Címe: 1037 Budapest, Jablonka út 95/b
  • Telefon:
  • Fax:
  • E-mail: tamas@parokia.hu