Adatok

  • Kiadás: 2011
  • Oldalak: 248
  • Méret: 130 x 200
  • Információ: kemény táblás, illusztrált

Sok-sok igehirdetést hallottam és olvastam már, melyekben az Apostoli Hitvallás egy-egy tételét fejtegette a prédikátor. Ritkábban pedig egy-egy sorozatot is volt alkalmam elolvasni a Hitvallás összes cikkelyéről. Ezekben mindig megragadott a kockáztatás merészsége, hogy miképpen lehetséges ma az évezredes keresztyén hitszabály igazságait megosztani és elmélyíteni.
2010 őszén és 2011 telén magam is vállalkoztam erre a Budahegyvidéki gyülekezetben. Ez a kis kötet 15 vasárnapi igehirdetést tartalmaz, melyek célja az volt, hogy Augustinus bölcsességét mélyítsük el, aki megragadó egyszerűséggel tette világossá, hogy a Hitvallást nem azért tanuljuk, hogy tudjuk, hanem azért, hogy (másoknak) elmondjuk. Kortársainkkal együtt, mi keresztyének is hajlunk arra, hogy a hit nagyszerű ajándékát zárva tartsuk, belső bizonyosságként őrizgessük, mai szóval: magánügynek tekintsük. A hit azonban megértést keres, és igaz ismeretben akar megnyilatkozni – a hit a megismert és szeretett Istent akarja megvallani. Most már az olvasóra kell bíznom, hogy mennyiben sikerült ezt szolgálnom.
Köszönettel tartozom a gyülekezet tagjai érdeklődésének és igényének, hogy nyomtatott formában is tegyem hozzáférhetővé ezeket a prédikációkat.
Külön köszönettel tartozom Vásárhelyi Péteréknek, Bardi Teréziának és Bogárdi Szabó Eszternek, akiknek fáradozása nélkül nem lett volna lehetséges e könyv közzététele.

A szerző előszava

A könyvet Bogárdi Szabó Eszter tervezte és illusztrálta. 

Kiadó és rendelés

  • Kiadó neve: Keresztút Kiadó
  • Címe: 1037 Budapest, Jablonka út 95/b
  • Telefon:
  • Fax:
  • E-mail: tamas@parokia.hu