Végső búcsút vettek Kocsis Elemér református püspöktől

A családtagok mellett tisztelők, tanítványok, barátok sokasága, köztük több mint száz lelkipásztor kísérte utolsó útjára Kocsis Elemér nyugalmazott református püspököt hétfő délután a Debreceni Köztemetőben.

A Magyarországi Református Egyház nevében Bölcskei Gusztáv, a tiszántúli egyházkerület püspöke, a zsinat lelkészi elnöke búcsúzott elődjétől. A debreceni református egyházmegye és a nagytemplomi gyülekezet részéről Vad Zsigmond esperes vett végső búcsút a május 7-én, életének 83. évében elhunyt püspöktől.

Kocsis Elemér hosszú szolgálata alatt a Debreceni Református Teológiai Akadémia neves professzora, a Református Kollégium főigazgatója, a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség püspök-lelkipásztora volt. 1987 és 1996 között állt a Tiszántúli Református Egyházkerület élén, s 1989 és 1991 között töltötte be az egyház zsinatának lelkészi elnöki posztját.

Bölcskei Gusztáv meleg szavakkal idézte fel Kocsis Elemér egyházkormányzói szolgálatát, Vad Zsigmond pedig a nagytemplomi gyülekezethez kapcsolódó munkáját.

Kocsis Elemér sokat tett a korábban építészetileg súlyosan megsérült Nagytemplom helyreállításáért, s a műemlék orgona felújításáért. Házigazdája volt a Magyar Református Világtalálkozónak, s II. János Pál pápa oldalán koszorúzta meg Debrecenben a protestáns gályarabok emlékművét.

Dr. Kocsis Elemér 1926-ban született Balmazújvárosban, ahol édesapja, Kocsis János hitoktató lelkész volt. 1931-ben költöztek Szamoskérre.

Középiskolába az akkori Debreceni Református Főgimnáziumba járt, majd a Debreceni Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult. Külföldi ösztöndíjasként Baselben folytatott tanulmányokat. 1952-től Debrecenben a Teológiai Akadémián tanított.

1977-től a Református Kollégium főigazgatója és a Nagykönyvtár igazgatója volt. A teológiai professzor a Kollégiumot nemcsak a református egyház szeme fényének, hanem az egész magyar nép, a nemzeti kultúra nagy kincsének tekintette. 1959-ben a Nürnberg-Erlangeni Egyetemen teológiai doktori diplomát kapott. Több mint 150 tanulmánya jelent meg nyomtatásban vagy sokszorosított tankönyvként, ezek közül több német nyelven - olvasható a református honlapon.
Dr. Kocsis Elemért 1986. március 14-én szentelték a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé a Debreceni Nagytemplomban. „Isten előtt mély alázatra indító, mégis felemelő érzés a Méliusz Juhász PétertőlBartha Tiborig vonuló debreceni és tiszántúli püspökök örökébe lépni" - mondta székfoglaló beszédekor.

„Szeretném hálámat kifejezni azoknak, akiknek élete beleépült életembe és szolgálatomba, akiknek áldozatos szeretete egy életen át elkísér és kísérni fog. Hálával emlékszem szüleimre, akik által az életet, a hitet és az emberséget kaptam. Az a tiszta emberség és ősi bölcsesség, amit tőlük kaptam, tanított meg mindig földközelben és emberközelben maradni - mondta felszentelésekor.
Dr. Kocsis Elemér nyolcvanhárom esztendős volt.

forrás: Inform Média/MTI