Elszántak, alázatosak

Lehet-e hívő emberként megalkuvás nélkül üzleti sikereket elérni ma Magyarországon? Tíz keresztény vezető ad választ a kérdésre, akik morális dilemmák, korrupciós kísértések, magánéleti viszontagságok közepette igyekeznek a hitük szerint élni.

Kikezdhetetlen elszántság és mélységes alázat – a vezetéstudomány másfél évszázados kutatás után fedezte fel a jó vezető két legfontosabb tulajdonságát. A vezetésre hivatottak emellett általában több nélkülözhetetlen emberi képességet is kiemelnek a jó vezető definiálásakor, mint az önismeret, a szellemi nyitottság vagy a hatékony kommunikáció. Hogy mit jelent jól vezetni, sokféleképpen meghatározhatjuk, de tény, hogy a kitartás és az alázat ötvözésével egy vezető hosszú távú sikereket érhet el.

A Harmat Kiadó gondozásában megjelent Hit a vezetésben című könyvben tíz inspiráló beszélgetést olvashatunk olyan vezetőkkel, akik sikeresek, személyes hitük van Istenben és ezt a mindennapok során is megélik. Lefegyverző őszinteséggel beszélnek álmaikról és bukásaikról, visszavonulásról és újrakezdésről. Ahogy Süveges Gergő újságíró fogalmazott, a könyvet olvasva kirajzolódik előttünk a vezetés három legfontosabb dimenziója: magyarázat, lelkesítés, felszabadítás. Tíz olyan vezető, akik nemcsak vezetnek másokat, hanem megerősítik őket, és beszélgetésekben megmutatkozik, hogy a kettő egyensúlyának megtalálása igazi művészet.

Az interjúalanyok olyan vezetők, akik nem átlagos szemlélettel nézik és formálják a körülöttük lévő világot. Számos döntést hoztak életük során, hol jót, hol rosszat, megtapasztalták mindkettő következményeit, és felelősséget is vállaltak értük. Valóban felnőtt, széles perspektívában látó, önbecsülésükben szilárd, keresztény vezetők. Nem csupán tankönyvből akarták megtanulni a jó vezetés mibenlétét, hanem mélységeket és magasságokat vállalva saját megtapasztalásaikon keresztül váltak hiteles vezetőkké.

A szerző, Kovács Ágnes Lilla közgazdász, újságíró, kommunikációs szakember kérdéseire adott válaszok teszik hitelessé a könyv címét: egyfelől az Istenbe vetett hit óriási erőforrást ad a jó vezetéshez szükséges alázat megéléséhez, másrészt a vezetés jelentőségében való hit bátorít az elszántságban való kitartásra. Kovács Ágnes Lilla korábban számos interjút készített vállalati döntéshozókkal, vezetőkkel, írásaiban az emberséges, következetes főnökökre kívánta felhívni a figyelmet. A Hit a vezetésben is ezzel a szándékkal született meg és azzal a céllal, hogy az interjúk minél több fiatal férfi és nő számára váljanak inspirációvá.

A könyvben többek között cégtulajdonos, egyetemi docens, ügyvezető, főigazgató szólal meg, vezetők, akik több száz vagy akár ezer ember munkájáért felelősek. Őszinte tanácsokat is adnak azzal kapcsolatban, hogyan lehet hiteles, példamutató, tartalmas életet élni egy állandóan változó és értékválsággal küzdő világban.

Füzi Ákos, Héjj Tibor, Heizer Tamás, H. Kovács Judit, Kozek András Gergely, Martí Zoltán, Neulinger Ágnes, Semsei Rudolf, Somody Imre és Velkey György személyes vezetői gyakorlatába nyerhetünk betekintést, olvashatunk sikereikről, örömeikről, ugyanakkor vívódásaikról, kísértéseikről és kudarcaikról is. Mögöttük tehát komoly szakmai múlt áll, amelyben gyakran fellelhető a korai, friss siker, a vállalkozás elindításának öröme. A vezetők elmondják, nem könnyű valamit jól elkezdeni, felépíteni – még ennél is nehezebb fenntartani, később jól befejezni.

Azonban mindannyian képesek voltak attól meríteni, aki egész földi küldetése alatt tökéletes megtestesítője volt a kikezdhetetlen elszántságnak és a mélységes alázatnak. A tíz vezető egyenként vall Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatáról és arról, milyen kihívásokat, megpróbáltatásokat és áldásokat jelent krisztusi módon viszonyulni beosztottakhoz, felsővezetőkhöz, rokonokhoz, ügyfelekhez. Életükből mi, olvasók, akkor is erőt meríthetünk, tanulhatunk, ha nem vagyunk vezető pozícióban, hiszen kapcsolatainkban, szemléletünkben ugyanúgy szükséges fejlődnünk, ahogy ez a tíz vezető fejlődött és vált mások példájává.

 

Képek: harmat.hu

Oldalszám: 142
Méret: 170 x 240 mm
Kivitel: keménytáblás, külső védőborítóval
ISBN: 978-963-288-460-8
Kiadás éve: 2019
Ár: 3992 Ft.

A könyvet megvásárolhatják többek között a Bibliás Könyvesboltban:
1092 Budapest, Ráday utca 28.
www.facebook.com/biblias.konyvesbolt/