Korszerű óvodák időtálló értékrenddel

Országszerte 66 óvoda épül, illetve újul meg a Magyarországi Református Egyház Országos Óvodaprogramjában. A 2021–2022-es tanévben mintegy 3000-rel több gyermek és közel 500 új munkatárs kezdheti az évet az új, modern, református óvodákban. A projekt 2018-ban indult, jelenleg a kivitelezési munkálatok folynak. A fejlesztés Magyarország Kormányának 30 milliárd forintos támogatásából valósulhat meg.

A Magyarországi Református Egyház örömmel vesz részt ilyen különleges, nagy volumenű programban – nyilatkozta Bogárdi Szabó István püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke. Az egyház célja, hogy a fenntartásában működő óvodákban korszerű, a pedagógusok és a kisgyermekek igényeit is kielégítő épületekben lehessen fogadni a gyermekeket és szüleiket. Az óvodák pedagógiai programjában egyaránt fontos szerepet kap a kiemelkedően magas színvonalú szakmaiság és a keresztény értékrend átadása. A családok egy része nem jár hitben, ezért különösen fontos szerepet töltenek be a keresztyén nevelés színterévé váló református óvodák. Sok esetben ez az egyetlen esélyünk, hogy megismertessük a gyerekekkel a Biblia üzenetét. Óvodáink olyan értékrendet közvetítenek, amelyek – bármilyen gyorsan változik is a világ – örökérvényűek.

A Tiszántúli Református Egyházkerületben és a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23-23, a Tiszáninneni Református Egyházkerületben, valamint a Dunántúli Református Egyházkerületben 10-10 óvodát érint az Országos Óvodaprogram, amelynek köszönhetően 32 000 négyzetméternyi új intézmény épül, és további 2000 négyzetméter épület újul meg.

Az újonnan épülő óvodák építésekor fontos szerepet kapnak a korszerű és környezettudatos eszközök, mint például a hőszivattyús berendezések és a megújuló energiával működő napelemek. Az óvodák külső környezetét is a 21. század követelményeinek megfelelően alakítják ki, sok helyen a játszóudvarok akadálymentes használatra is alkalmasak lesznek, továbbá különböző mozgáskoordinációt fejlesztő játszóeszközöket telepítenek a gyerekek szabadtéri kikapcsolódása érdekében.

A program helyszíneiről demográfiai és fenntarthatósági vizsgálatok, valamint a leendő fenntartók körében végzett előzetes szükségletfeltárás alapján a Magyarországi Református Egyház négy egyházkerületének vezetősége döntött.

A kivitelezési munkálatok 2019 decembere óta már több helyszínen elindulhattak. A projekt jelenlegi szakaszában a Magyarországi Református Egyház folyamatosan bonyolítja le a kivitelezők kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárásokat külön-külön az egyes helyszínekre vonatkozóan. Az építkezések eltérő ütemben haladnak, de – amennyiben a koronavírus miatti világjárvány nem késlelteti a kivitelezési ütemtervek betartását – a jelenlegi tervek szerint, 2021 nyaráig az épületek jelentős része elkészül, ezekben a tanintézményekben 2021 szeptemberében már az új, vagy felújított óvodákban kezdhetik meg a nevelési évet a gyerekek és pedagógusok.

A Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével, Magyarország Kormánya 30 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatásával mindösszesen 3211 új óvodai férőhely és 486 új munkahely jön létre országosan.

Az Országos Óvodaprogram honlapját itt érheti el.