Horkay Sámuel kárpátaljai idegenvezető: Reformátusok Kárpátalján a Monarchiától a Szovjetunióig

Horkay Sámuel személyesen, családja révén és az egész kárpátaljai magyarság – ezen belül a jelentős számú reformátusság – tagjaként is kiváló ismerője a Kárpátalján az elmúlt száz évben történt eseményeknek. Előadásában a történelmi Magyarországhoz tartozás idejétől a második világháborút követő szovjet időkig tekinti át a térség történetét, s benne a református népesség helyzetének alakulását.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.