Nem lelkiző, hanem lelki ház

A találkozás, az igére figyelés, a közös imádkozás helye lehet a gyúrói és tordasi református gyülekezet vasárnap átadott új gyülekezeti háza. A Fejér megyei Gyúrón két évig tartott az építkezés, amelyből a református közösség számos tagja oroszlánrészt vállalt. Többen adományokkal segítettek, a gyülekezet gondnoka az építési ügyeket koordinálta, a férfiak kemény fizikai munkát végeztek, az asszonyok sütöttek, főztek a munkásoknak. A ház nagyjából negyvenmillió forintból készült el.

A másik ember felé
Hálaadó istentisztelettel és szeretetvendégséggel ünnepelte a gyúrói gyülekezet a ház átadását, valamint a templomkert megújulását. Bogárdi Szabó István ünnepi igehirdetésében azt mondta: „amikor Isten önmaga felé fordítja, és megváltoztatja életünket az evangélium által, akkor odafordít minket a másik ember felé is. A gyönyörű gyúrói hajlék ezt szolgálja majd: a találkozásnak, a közös imádkozásnak, az igére figyelésnek a helye lehet. A lelki hajlékban a gyerekek elkezdhetik az első lépéseket megtenni Isten országa titkaiban, és megtanulhatnak imádkozni" – fogalmazott a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.


A falak ereje
Agyagási István, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese köszöntőjében Pál apostol mellett Gárdonyi Géza egyik regényének főhősét idézte: „Az egri csillagokban a várvédő Dobó István kapitány azt mondta, hogy a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében". A több mint 460 éves idézet ma is érvényes, a falak mögött is Isten dicsőségét kell keresni a szívekben és a lelkekben.

Reggeltől estig
Kádár Ferenc gyúrói lelkipásztor köszönetet mondott azoknak, akik bármilyen formában segítséget adtak a 160 négyzetméteres ház elkészültéhez. Külön kiemelte azt a 74 éves bácsit, aki nyolcvan napon át reggeltől estig dolgozott az építkezésen, valamint Apostagi Zoltán gondnokot, aki az építési ügyeket intézte, szervezte.
– Kiszámoltam, hogy pontosan 250 napon át folyt tényleges munkavégzés – mondta a Parókia portálnak a lelkipásztor. – A beruházás nagyjából negyvenmillió forintból valósult meg, aminek fele adakozás és felajánlás volt. A pénzt többségét a dunamelléki egyházkerület, illetve a vértesaljai egyházmegye adta, valamint egyik presbiterünk és néhány gyülekezeti tagunk is komolyabb felajánlást tett, segített az önkormányzat, illetve csaknem kétmillió forint pályázati pénzt is felhasználhattunk.

Új vagy felújított
Két választás állt a gyülekezet előtt: a régi gazdasági épület átalakítása, felújítása, vagy új gyülekezeti ház építése a templom szomszédságában – idézte fel a kezdeteket Apostagi Zoltán gondnok. Végül egy új épület mellett döntött a presbitérium, és 2011 szeptemberében kezdődött el a tényleges építkezés, amelyen több mint harmincan dolgoztak.
– Szeretném, ha ez az óriási munka nem lenne hiábavaló, ehhez imádsággal és énekkel kell megtölteni a falakat – tette hozzá beszámolójában.

Nem lelkiző ház, hanem lelki ház
Apostagi Zoltán a Parókia portálnak elmondta, hogy a gyülekezet végig szívügyének tekintette az építkezést, a közösséget összekovácsolta a közös cél és a munka, az emberek a nehézségek ellenére is közelebb kerültek egymáshoz.
– Nem lelkiző házzá, hanem lelki házzá kell tenni az épületet, és ez óriási különbség. Szeretném, ha valóban Isten igéjén, Istennel való közösséget kereső gyülekezet jönne létre. Ha így történik, akkor valóban lelki házunk lesz, nem pedig közösségi ház. Olyan alkalmakat kell szerveznünk, amelyek nem egyszerűen csak programok, hanem lehetővé teszik Isten jelenlétét.

Gyúrón és Tordason összesen nagyjából ötszáz református él, a református gyülekezetnek százötven fenntartója van.

Fekete Zsuzsa/Parókia Sajtószolgálat