Az újrakezdés ideje

„Szárnyra kelt” alkotóink Párizsban

Kitűnni a tömegből

Új lelkészükkel tanulják az elfogadást

„Gondolatban és szívben együtt”

Új notebookokat kaptak a kollégisták

Sokszínű Tudomány

Újjá lesz minden

Állami kitüntetésben részesült Magay Tamás professzor

Mélyrehatóan a lelkészi lét kérdéseiről

Pásztort a kelenföldi „szétszórtságba”

A teológusok közössége összetart

A „változhatatlan" Szokolyán is megváltozhat

Feltárható történelem

Köszönet

Bibliaismereti háziverseny Halásztelken

170 éves keresztyéni összefogás

Szándékos gyújtogatás okozta a kollégiumtüzet

Romokból életet