A lelkipásztori hivatás: sáfárság

A szervezők június 19. és 23. között nagy szeretettel várják az érdeklődő lelkészeket Tahitótfaluban, a „Sion hegye” konferenciatelepen.

Isten igéit prédikálni és az Istentől kapott erővel végezni a szolgálatot. Így foglalja össze Péter apostol, hogyan is kell sáfárkodni Isten sokféle kegyelmével (1Pt 4,10). A Dunamelléki Református Egyházkerület idei lelkészhetén az éves témának megfelelően ez a gondolat áll majd a középpontban. 

Isten a lelkipásztorokra emberi ésszel felfoghatatlan üzeneteket, lelki kincseket és a keresztyén testvéri életközösségre felkészítendő embereket bíz. A lelkészi hivatás tehát igazából a sáfárság legnemesebb formája. De hogyan is gondolkodik és viselkedik egy sáfár (vagy más szóval: gazdatiszt)? A lelkipásztornak pontosan milyen isteni titkokkal, kegyelmi kincsekkel és rábízott emberekkel kell „gazdálkodni”? És hogyan lehet ezt gyümölcsözően, Isten dicsőségére és országa építésére tenni? Többek között ezek a kérdések állnak a középpontban a Dunamelléki Református Egyházkerület idei lelkészhetén.


1987-től haláláig Cseri Kálmán lelkipásztor vezette ezeket a heteket, az ő biztatására pedig azóta is minden évben egyszer találkozhatnak a személyes hitéletükben és/ vagy szakmai gyakorlatukban elmélyedni vágyó lelkipásztorok egy nyitott lelkületű és őszinte légkörű konferencián. A program 14 kreditpontot ér a református lelkészek továbbképzési rendszerében. Az előadások és csoportos feldolgozásuk mellett egyéni elcsendesedésre, pihenésre, vagy akár egy baráti focimeccsre is elég idő áll majd rendelkezésre.

Az idei konferencia időpontja: június 19–23.

A lelkipásztori sáfárságról szóló bibliatanulmányozásokat Marco de Leeuw van Weenen, a Tolnai Református Egyházmegye missziói munkatársa fogja megtartani, az elhangzottakat a résztvevők kiscsoportokban dolgozzák fel.

A délutánok folyamán három másik érdekes téma kerül terítékre. Az éltető útról szól majd Takaró Károly nyugalmazott tábori püspök és lelkipásztor, saját tapasztalatai alapján is. Korsós Tamás dunavarsányi lelkipásztor bepillantást ad a Református Fiatalok Szövetségének (Refisz) életébe, Molnár Ambrus pedig beszámol a Balassagyarmaton folyó gyülekezetépítő munkáról, ezzel folytatva azt a lelkészheti gyakorlatot, hogy egyházközségek bemutatása által a résztvevők új ötleteket és talán újra kedvet is kapjanak a különféle szolgálati területekhez.


A tábornyitó áhítat Nyilas Zoltán, az Északpesti Egyházmegye esperese tartja majd, az esti szolgálatokat nt. Barthos Gergely (Hévízgyörk), Sebestyén Győző (Fót-Központ) és Sipos-Vizaknai Gergely (Alsógöd-Felsőgöd-Sződliget) végzik. A hét pénteken a személyesen levont tanulságok megosztásával (úgynevezett „morzsaszedéssel”), valamint úrvacsorai istentisztelettel zárul. Ez utóbbin Végh Tamás nyugalmazott lelkipásztor szolgál.

A hétre elsősorban az aktív szolgálatban álló lelkészeket és házastársukat várják a szervezők, függetlenül szolgálati helyüktől és felekezeti hovatartozásuktól.

A konferenciadíj előreláthatólag 37.000 Ft/fő, amely magában foglalja a teljes ellátást a hétfői ebédtől a pénteki ebédig.

A helyszín: „Sion hegye” Református Konferenciatelep, Tahitótfalu (Nagykert).

Jelentkezni május 31-ig lehet a lelkeszhet.tahi@gmail.com e-mail címen.