A reformáció örökségében élve – a reformáció hatása a teológiai oktatásra

A reformáció 500. évfordulójához és a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódva a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara

A reformáció örökségében élve

a reformáció hatása a teológiai oktatásra

címmel

2017. október 26. csütörtök 9 órai kezdettel

tudományos konferenciát hirdet meg

a Hittudományi Kar dísztermébe

(1092 Budapest, Ráday utca 28. 1. emelet).

 

A konferencián a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezetői és oktatói a különböző teológiai tudományágak, a Biblia, valamint a rendszeres és gyakorlati teológia példáin keresztül mutatnak rá arra, hogy milyen hatást gyakorolt a reformáció szellemisége tudományterületük múltjára, hogyan és milyen módon kap helyet annak jelenében és milyen célokat és feladatokat tűz ki a protestáns teológiai oktatás jövője számára.

 

Program:

9:00-9:15: Konferencia megnyitása, igei köszöntő: Prof. Dr. Bogárdi Szabó István püspök, Prof. Dr. Kocsev Miklós dékán

Visszatekintés

9:15-9:35 Prof. Dr. Karasszon István: A Genfi Akadémia megalapítása

9:35-9:55 Dr. Pecsuk Ottó: Reformátorok bibliafordítói elvei

9:55-10:15 Dr. Pap Ferenc: Istentiszteleti bibliaolvasási hagyományok a reformáció korában

10:15-10:25 Kérdések, hozzászólások

10:25-10:40 Kávészünet

Betekintés

10:40-11:00 Dr. Kendeffy Gábor: Az ember, a bűn és a semmi Szent Ágostonnál. 

11:00-11:20 Dr. László Emőke: Augustinus és Kálvin hatása a Dordrechti Kánonokra

11:20-11:40 Dr. Lányi Gábor: A reformáció interpretációi

11:40-12:00 Kérdések, hozzászólások

12:00-13:00 Ebéd

Előretekintés

13:00-13:20 Prof. Dr. Kocsev Miklós: Gyakorlati teológiai megfontolások a reformáció öröksége tükrében

13:20-13:40 Dr. Szetey Szabolcs: Korszakváltás-e a reformáció a prédikálás történetében?

13:40-14:00 Dr. Literáty Zoltán: A homiletika reformátori öröksége a magyar prédikáló egyházban ma

14:00-14:10 Kérdések, hozzászólások

14:10-14:20 Kávészünet

Feltekintés

14:20-14:40 Dr. Siba Balázs: Teológia és spiritualitás

14:40-15:00 Dr. John Brouwer: The Spirituality of the English Puritans: Second and Third Generation Reformers (angol nyelvű előadás)

15:00-15:20 Dr. Pétery-Schmitt Zsolt: A szuverenitás Carl Schmitt Politikai teológiájában és Dániel könyvének apokalipszisében

15:20-15:30 Kérdések, hozzászólások, a konferencia zárása

A konferenciáról további információ kapható a KRE HTK Dékáni Hivatalának alábbi elérhetőségein, illetve dr. Lányi Gábortól a lanyi.gabor@kre.hu e-mail címen.

Károli Gáspár Református Egyetem

Hittudományi Kar Dékáni Hivatal

1092 Budapest, Ráday utca 28.

(Tel.: +36 1 217 2403; Fax: +36 1 217 2403)

 

Csatolt állományok