Apró Tanítványok

A Dabas–Inárcs Református Társegyházközség egykori iskolaépületében ad otthont új óvodájának, ahol közel félszáz gyermek válhat Isten kicsiny tanítványává.

A Pest megyei város régebbi református templomában ünnepi istentiszteletre gyűltek össze egyházkerületi és egyházmegyei vezetők, meghívott lelkipásztorok, a helyi önkormányzat képviselői, a dabasi és inárcsi gyülekezet tagjai és családjai október 23-án vasárnap, hogy a gyülekezet új óvodájáért adjanak hálát.

Követekre van szükség
Mi is válhatunk angyalokká, azaz követekké, hiszen az eredeti szó Isten követeit jelöli. Korunkban egyre égetőbb a szükség Isten békeköveteire, akik a belső és külső feszültségektől terhelt közösségeinkben a megbékélést munkálják – fogalmazott igehirdetésében Balog Zoltán dunamelléki püspök a 91. zsoltár alapján.

„A zsoltáros jól tudja, hogy Isten az ő tenyerén hordozza az embert. Fontos bátorítás ez számunkra a mai ünnepségen, hiszen az óvoda létrejötte és elindulása nem volt zökkenőmentes. A mi feladatunk, hogy elfogadjuk az isteni segítséget, hogy a Teremtő ezt az óvodát és gyülekezetet is a tenyerén hordozza. Nem angyaloknak, hanem embereknek teremtettünk, érző, sebezhető lényeknek, akik sokszor elbotlunk az Isten által elrendelt úton, de akik képesek Istennel újat kezdeni.”

Ezért is lehet jó névválasztás az Apró Tanítványok, hiszen az utánunk következő nemzedék tagjai Isten tanítványaivá válhatnak, akik a mennyei Atya kezébe tehetik le életüket – fejtegette a püspök. „Így bízzuk a gondviselő Istenre gyermekeink, óvodáink és gyülekezeteink életét, így váljon áldássá ez az intézmény itt, Dabason.”

Ahol a kicsiny tanítványok nagyra nőhetnek
Az igehirdetés után Takaró András délpesti esperes imádságot mondott, amelyben áldást kért a helyi reformátusokra, a gyülekezet szolgálattevőire és az új óvodára. Hantos Péter ócsai lelkipásztor, aki jelenleg a Dabas–Inárcs Református Társegyházközség helyettesítő lelkésze, köszöntötte az egybegyűlteket és részletesen is beszámolt az óvoda létrejöttéről, az épületről és az intézmény működéséről is.

A főváros vonzáskörzetéhez tartozó Dabas prosperáló város, amelynek létszáma – így a kisgyermekes családok száma is – folyamatosan növekszik. Az igényt érezve és a misszióra figyelve a gyülekezetben már 2017-ben megszületett az elhatározás, hogy csatlakozik a kormány által támogatott Országos Óvodaprogramhoz és élnek az óvodaalapítás lehetőségével.

A beruházás teljes költsége 317 és fél millió forintot tett ki. Az óvoda az egykori református iskola helyén épült, az ingatlant 1993-ban kapta vissza a református egyház. Az épület, mint elhangzott, teljes mértékben megfelel a mai kor követelményeinek, de magán viseli a református egyházra jellemző egyszerűséget is. A két óvodai csoportnak helyet adó épületben tágas, jól felszerelt tornaszoba, szülői fogadó szoba és a napközben megbetegedő gyermekek számára kialakított elkülönítő kapott helyet mosdóval, tágas öltözőkkel és gyermekmosdókkal. Az emeleten fejlesztőszobák, raktár, nevelői szoba felnőtt öltözővel és vezetői iroda is található. Az épülethez nagy játszóudvar is tartozik a nagymozgások biztosítását szolgáló udvari játszóeszközökkel.

Az Apró Tanítványok Református Óvoda 2022. szeptember 1-jével nyitotta meg hivatalosan kapuit, majdnem telt házzal az 50 férőhelyen. Négy, jól képzett óvodapedagógussal és két dajkával kezdték meg a nevelési évet, később részmunkaidős kisegítő is csatlakozhatott a munkatársi közösséghez. A pedagógiai programban megfogalmazott elvek szerint szervezik a mindennapi szakmai munkát, ahol helyet kapnak az étkezések előtti és utáni imádságok, a bibliai történetek és az áhítatok is. Az intézmény kiemelt célja, hogy egyaránt hangsúlyt kapjon a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend.

Szabadságunk, gyermekeink
„Különleges nap a mai, hiszen nemcsak gyönyörű egyházi intézménnyel gazdagodtunk, hanem az 1956-os forradalom és szabadságharcra is emlékezünk. Nagyszerű ünnep ez, amikor a két legfontosabbért, a szabadságért és gyermekeinkért egyszerre adhatunk hálát” – ezt már Pánczél Károly országgyűlési képviselő mondta köszöntőjében. A politikus a Példabeszédek könyvéből is idézett, kiemelve, hogy „gyermekeinket a legjobban az Úrnak tetsző módon nevelhetjük fel.”

A szabadságharcra Kőszegi Zoltán polgármester is kitért, aki az 1956-os események közül az egyházi intézmények újraindításáért folytatott küzdelmeket is kiemelte. „Az újraindulásokra végül hosszú évtizedeket kellett várni, ezért is nagy ajándék számunkra, hogy most az Apró Tanítványok felszentelésén lehetünk együtt. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy az óvoda létrejöttéhez önkormányzatunk is hozzájárulhatott, reméljük, hogy az idejáró gyermekek később szolgálatkész felnőttekként építhetik családjainkat, városunkat, nemzetünket, mint Isten tanítványai.”

A köszöntők sorát Mráz Jánosné intézményvezető zárta, aki az óvódások köszöntő műsorát is vezette. A hálaadó istentiszteletet követően az ünnepi gyülekezet átvonult az új intézmény bejáratához, ahol Balog Zoltán püspök mondott felszentelő imádságot. Az épületet Balog Zoltán, Takaró András, Hantos Péter, Pánczél Károly és Kőszegi Zoltán jelképesen, a nemzeti szalag átvágásával adta át, az ünnepség a dabasi és inárcsi reformátusok közös szeretetvendégségével zárult.

Képek: Füle Tamás

Dabasi Apró Tanítványok Református Óvoda