„Az egyház ott van, ahol Krisztus van”

Vasárnap délután a kunszentmiklósi református templomban tartottak dunamelléki püspökjelölti fórumot a bács-kiskunsági egyházmegye meghívására. Videó.

„Az egyház feje az Úr Jézus Krisztus, az egyház pedig ott van, ahol Krisztus van. Nincs a test tagjai közül sem egyiknek, sem a másiknak nagyobb méltósága. A tagok rendeződése adja meg azt az életfunkciót, amely nyomán a test élhet” – mondta Bán Béla bács-kiskunsági esperes, az egyházmegye püspökjelölti fórumán tartott nyitó áhítatában. Hangsúlyozta: a felszínen sok mindenről fecseghetünk, de számít, milyen lélek van bennünk.

A beszélgetést Édes Árpád, a bács-kiskunsági egyházmegye főjegyzője moderálta. A püspökjelöltek bemutatkozása után került sor az egyházmegye által feltett kérdések kifejtésére, majd az online felületen keresztül bekapcsolódók és a helyszínen megjelentek is kérdezhettek.

Nagypéntekre jön a húsvét
Az egyház nemzetben betöltött szerepéről szólva Balog Zoltán azt mondta: „Jó iskolákat és szociális intézményeket fenntartani, kulturális teljesítményeket nyújtani, tudományos kutatásokat végezni más is tud, de igaz egyház csak mi lehetünk.” Az egyháznak ezért elsősorban azzal kell foglalkoznia, amivel más nem tud, és ha küldetésében jár, abból fakad a társadalmi szerepvállalás is. Utalt arra is, hogy nem egyszerű kérdés eldönteni, melyik nyitott ajtón kell a református egyháznak bemennie és melyiken nem – erről közösen kell gondolkodni, hogy a reformátusság jól éljen a szolgálati lehetőségekkel.

Balla Péter az egyház peremlétéről beszélt, mint mondta, nincs szükség napjainkban sem teológiai paradigmaváltásra. „Krisztus-követőként kisebbségi létben élünk akkor is, ha a város közepén áll a templomunk. Azért nem kell ebből a létformából kilépni, mert az üdvtörténeti rend nem hagyható ki, nem cserélhető föl, hiszen nagypéntekre következik húsvét. Szenvedéseken át ad az Úr nagy áldásokat és értékeket. A református lelkész is állandó szenvedésben él: szenved azért, hogy az a kicsiny nyáj, amely rábízatott, a Krisztus követésében járjon.”

Bizalomvesztés, hitelesség
Arra a kérdésre, mit tartanak a gyülekezetek legnagyobb kihívásának, Balog Zoltán a különböző egyházi testületek és tisztségviselők, valamint a gyülekezeteken belüli bizalom helyreállítását nevezte meg. Szerinte ez az oka annak is, hogy a lelkipásztorok súlyos kríziseikben magukra maradva elveszítik belső elhívásukat. A püspökjelölt úgy véli, dolgozni kell azon is, hogy a szolgálatban való megújulást biztosító szombatfélévet kisebb gyülekezetek is megengedhessék lelkipásztoraiknak.

Balla Péter a hitelességet várná el a lelkipásztoroktól. „Fontos, hogy amit hirdetünk, amiről bizonyságot teszünk, az összhangban legyen az életünkkel. Ne romboljuk le a hirdetett Igét azzal, hogy látják az életünket, és emiatt nem fogják követni Krisztust.”

Az évtizedekig hűségesen egy helyen szolgáló lelkipásztorok megbecsülése mellett Balla Péter szerint fontos lenne az is, hogy ne tekintsük hűtlenségnek, ha egy lelkész elfogadja egy másik gyülekezet meghívását. „Ez szemléletbeli kérdés, nem pedig a szeretetről szól” – mondta, a döntésben pedig legitim módon szerepet kaphat az is, hogy a lelkész felelősséget kell hogy vállaljon például a gyermekei továbbtanulásáért, amire nem mindig van mód az adott településen.

Közös nyilatkozatot adtak ki a jelöltek
A fórumon szó esett az egyházon belüli szolidaritásról, az intézmények fenntartásáról, az állami támogatások elfogadásáról, Balog Zoltán korábbi politikai szerepvállalásáról és annak az egyház megítélésére gyakorolt hatásáról, az ifjúsági munkáról, a lelkészképzésről, valamint a városi és a vidéki misszióról is. Ez utóbbi mindkét jelölt szerint továbbra is prioritás kell, hogy legyen az egyházkerületben függetlenül attól, ki tölti be a püspöki, illetve a főgondnoki tisztséget. Az egyházkerület vezetőségét ugyanis a lelkészi és a világi vezető – a püspök és a főgondnok – együtt alkotják.

Ezt az egységet hivatott kifejezni az is, hogy a fórum végeztével felolvasták azt a nyilatkozatot, amelyben a négy jelölt – dr. Balla Péter és Balog Zoltán, illetve dr. Kovács Levente és Veres Sándor – együttesen kijelenti, hogy az egyházi választásokat Isten ügyének tekintik, részvételüket pedig szolgálatnak. Továbbá, az evangélium ügyét és egyházunk tisztaságát fontosabbnak tartják a választás kimenetélénél. A jelöltek ezért arra kérik református testvéreiket és az egyházon kívül állókat is, hogy ugyanúgy tartsák tiszteletben a másik jelöltet, mint aki mellett állnak. Visszautasítják az egyes világi sajtótermékekben megjelent lejárató hangvételű írásokat, „amelyek illetéktelenül avatkoznak bele egyházunk belső életébe”. Kérik, hogy ezeknek senki ne adjon helyet „sem szívében, sem gondolkodásában”. Hangsúlyozták: minden református lélek felelős minden református lélekért. A nyilatkozatot a püspökjelöltek a kunszentmiklósi református templomban jelen lévők és az internet nyilvánossága előtt írták alá.

"Aki egyikünknek árt, valamenyiünkkel teszi"
Közös nyilatkozatot adtak ki a dunamelléki püspök- és főgondnokjelöltek, amelyben valamennyi jelölt iránti tiszteletre kérik az egyháztagokat az egyházi tisztújítási folyamat során.

Videó: Református Közéleti és Kulturális Alapítvány