Az élet három tacskónál kezdődik

Lelkészbeiktatás a Cegléd-Felszegi Református Egyházközségben

Hivatalba lépését követően 14 hónappal, 2021. október 16-án került sor Szabó Árpád Csaba lelkipásztor beiktatására Cegléden, a Felház utcai református templomban.

A gyülekezet életében sok változás történt az utóbbi másfél-két évben. A Dunamelléki Református Egyházkerület 40 millió forint támogatást nyújtott a gyülekezet hivatali épületének modernizálására, bővítésére. Azonban, mielőtt a munka megkezdődhetett volna, a korábbi lelkész új gyülekezetbe ment, a gondnok egészégi állapota pedig megromlott, majd néhány hónappal később meghalt.

Az új lelkészt még a korábbi gondnok, Arany Béla vezetésével találta, hívta, majd választotta meg a gyülekezet. Szabó Árpád Csaba 2020. július 21-jén lépett hivatalába. Feleségével és három gyermekükkel Biharugráról érkeztek Ceglédre. Az első hónapok igen aktívan teltek, hiszen a karantén csendjében az irodaépület bővítésével megépültek az új gyermek- és ifjúsági foglalkoztató termek. Szintén ez idő alatt, 22 év szolgálati időt követően a hivatalvezető, Sárika néni nyugdíjba ment. Ez idő alatt csak online istentiszteleti alkalmakra volt lehetőség.

Szorgos előkészületek után, 2021. október 16-án, szombaton egy megújult, teljes ékében pompázó, feldíszített templom várta az ünneplő gyülekezetet.

A bevonulás alatt és az igehirdetést követően a három ceglédi református közösség közös kórusa, a Sztárai vegyeskar szolgált egy-egy kórusművel. Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetést Takaró András, a Délpesti Református Egyházmegye esperese végezte.

Az igehirdetés alapigéjét – „Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” (1Korintus 12:27) – közvetlenül a lelkipásztor gyülekezetbe való érkezését követően választotta a gyülekezet.

Az idézett Ige az egyház titkát fedi föl. Azt, hogy mindannyian egyek vagyunk Jézusban. Az igehirdető az első tanítványok elhívásához hasonlította a lelkészbeiktatást, hiszen az is név szerinti és személyre szóló. A küldetés égi, a feladat földi: hirdetni az Igét, elkérni a feladatot minden reggel. Minden napot fölfele tekintéssel kezdeni, és a szeretettel telt szív békéjével járni végig az utat.

Az alkalmon jelen lévő 23 lelkész egy-egy áldást mondott a beiktatott lelkész életére és szolgálatára.

Cegléden, az ország közepén fekvő, hozzávetőleg 35 ezer lakosú mezővárosban három református gyülekezetet működik. A felszegi ezek közül a „családos” gyülekezet. A közösség alapját ugyanis a sokgyermekes családok adják, aminek köszönhetően a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt mindig van korosztályokra bontott gyermekalkalom is.
A három ceglédi református gyülekezet közösen tart fenn Cegléden egy általános iskolát és két óvodát, Kőröstetétlenen pedig egy iskolát és egy óvodát. Ez azt jelenti, hogy a ceglédi lelkészek feladata igen sokrétű és változatos kihívást rejt magában. A három gyülekezet mindegyike rendelkezik templommal, parókiával és temetővel is. Ezek működtetése, karbantartása, gondozása sok figyelmet, anyagi áldozatot, és legfőképpen soha el nem fogyó energiát kíván az ott szolgálóktól.

A beiktatás rendjén Takaró András esperes átadta a templom kulcsát és az egyházközség bélyegzőjét, ezzel is kifejezve, hogy a közösségről való lelki, valamint adminisztrációs gondoskodás felelőssége innentől kezdve a lelkipásztort terheli.

A beiktatott lelkészt a ceglédi egyéb felekezetek részéről Szecsődi Péter tiszteletbeli kanonok, plébános köszöntötte. Biztosította új társát a felől, hogy a pásztornak mindig a nyáj mellett a helye. Olykor a kereteket kell megszabni és megálljt parancsolni, máskor a szeretettel való bátorításnak van ott az ideje.

Hánka Levente, Cegléd-Nagytemplomi lelkész, a helyi református lelkésztársak nevében hívta új munkatársát a közös gondolkodásra. Azt hangsúlyozta, fontos, hogy soha ne egymás ellenében, hanem egymással karöltve, egyesült erővel küzdjenek a rájuk bízottakért.

Köszöntést mondott még dr. Csáky András, Cegléd város polgármestere is. Hitét gyakorló katolikus emberként világította meg a keresztény hit fontosságát akár az egyén, akár a nemzet életében. Megköszönte az egyházak által végzett áldozatos munkát a szociális gondozás, az egészségügy és az oktatás területén. A polgármester II. János Pál pápa szavait idézve fejezte be köszöntőjét: „az embereknek hiteles szavakra van szükségük, melyek építenek és bizalmat adnak.”

A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda részéről, Vas János Zoltán igazgató és Pintér Péter Pál hitoktató–angoltanár gitáron kísérte azt a három ötödik osztályos fiút, akik egy énekkel köszöntötték a gyülekezet új lelkészét. Az igazgató frappáns ajándékokat is hozott az új lelkipásztornak: egy festményt az iskola főépületéről, melyet az iskola egyik tanára festett, valamint egy pingpongütőt, melyet emlékeztetőnek szánt. Arra kérte a lelkipásztort, hogy ne hagyja, hogy bármi gond, probléma, kihívás, fásultság legyőzze őt, hanem fiatalos lendülete, pozitív, energikus hozzáállása mutatkozzon meg a jövőben is.

A köszöntők sorát Czinege Csaba, a gyülekezet nyáron megválasztott gondnoka zárta. Hálát adott a Világ Urának, hogy a nyáj megtalálta új pásztorát, és hogy a veszteségeken túl felemelő ajándékokkal is gazdagodhattunk a karanténban töltött több, mint egy év alatt.

És hogy mi köze mindezeknek a tacskókhoz?

Szabó tiszteletes a köszöntésekre reagálva számolt be arról, hogy még nincs két hete, hogy egy háromhónapos tacskó került a családba. A reggeli-esti sétáltatások alkalmával mindenkit lenyűgöz és elvarázsol, aki csak találkozik vele. Párhuzamot vont az Isten Igéjét hallgató és megélő közösséggel. Isten népe is ilyen magával ragadó, lenyűgöző kell, hogy legyen. (Történetesen a cikk írójának is az elmúlt héten lett egy tacskó kiskutyája. Akitől hoztuk, megosztotta velünk a tacskótartás alapszabályát: „Egy tacskó nem tacskó, két tacskó egy tacskó, de az élet három tacskónál kezdődik.”)

A zárásképpen megszólaló esperes elmondta: a beiktatott lelkipásztor mennyi mindent nem tud még a tacskókról. Neki ugyanis három tacskója van. Mindegyik hasonló testben él, mégis egytől egyig különleges karakterek, és a helyzetet még nehezíti, ha az eb makacs, öntörvényű.

Az ünnepi istentiszteletet gazdag, jó hangulatú szeretetvendégség zárta.

Hálát adunk a Mindenhatónak, hogy pásztort rendelt mellénk. Életére és családjára Isten gazdag áldását kérjük!

 

Paskáné Arany Virág
gyülekezeti tag

Képek: Fehér Dániel és Varga Flórián

Cegléd-felszegi lelkészbeiktatás