Bereczky János: Nagyapám, Bereczky Albert

Bereczky Albert a XX. század közepének jelentős református lelkipásztora. Kiemelkedő írói, lapszerkesztői, templomépítő és mindezek mellett jelentős igehirdetői munkásságát beárnyékolja az 1950-es években vállalt egyházkormányzói szerepköre. Mindezekről személyes hangon beszél unokája, mint aki családi körben ismerte őt.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.