Csillaghegyi Esték: Protestáns Hősök 2. kötet

Megjelent a híres magyar  protestáns személyeket bemutató könyv második kötete. Most újabb ötven híres ember portréját ismerhetjük meg. Előadók: Faggyas Sándor újságíró, a kötet szerkesztője és Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, valamint Anka László és Kovács Kálmán történészek, az Intézet munkatársai.

Vajon hányan tudják, hogy ki volt a magyar Luther", aki új hite mellett tanúságot téve rá mert ülni egy puskaporos hordóra is, míg katolikus pap vitapartnere elszaladt a szokatlan istenítélet elől? Vagy azt, hogy ki mikor és hogyan szervezte meg a Pallas magyar ivadékai" nevű első hazai irodalmi társaságot? És ki volt Magyarország tanítója", az első magyar nyelvű – sok generáción át messze a legolvasottabb – történelemtankönyvünk szerzője? Ki a magyar verstan megújításának ma már ismeretlen főszereplője, akit Kazinczytól Csokonaiig a magyar felvilágosodás legnagyobb költői a mesterüknek tartottak, de akinek verseit halála után a fia tűzbe dobta? Vagy az a protestáns lelkész, aki forradalmi módon korszerűsítette az Alföldön a mezőgazdaságot és megalapította-irányította az első hazai gazdasági- és ipariskolát? S azt hányan tudják, hogy mi a közös a Lúdas Matyi szerzőjében, a madarak atyjának" nevezett, Kossuth-kultuszt építő polihisztorban és a marosvásárhelyi magányában világboldogító tanán dolgozó, legnagyobb magyar matematikusban – azon kívül, hogy mindhárman protestánsok voltak? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak könyvünk olvasói. A Protestáns hősök portrégyűjtemény második kötetében ismét az elmúlt öt évszázadban hazájuk hasznára s ékesítésére és Isten dicsőségére" élt ötven jeles protestáns honfitársunk – költők, írók, lelkészek, pedagógusok, tudósok, politikusok – emlékezete elevenedik meg kiváló irodalmárok, történészek, egyetemi oktatók élvezetes, olvasmányos, egyszersmind tanulságos írásaiban.