Diakónia az egyéni kegyességi gyakorlatunkban

A Nőszövetség és a Presbiteri Szövetség konferenciája

„Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait” (1Kor 4,1)

MEGHÍVÓ

A Magyarországi Református Nőszövetség és a Magyar Református Presbiteri Szövetség

ez évben is közös országos konferenciát rendez 2018. május 5-én

 a Dunamelléki Egyházkerület Székházának dísztermében

Témája: Diakónia az egyéni kegyességi gyakorlatunkban.

 Programja a következő:

  9:30 – 10:30  Érkezés, regisztráció

10:30 – 11:00  Nyitó áhítat, szolgál Bogárdi Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

11:00 – 11:20  A megjelentek köszöntése, P.Tóthné Szakács Zita MRNSz elnök és MRPSz ügyvezető elnök

11:20 – 12:00  Mire tanít a Praxis Pietatis a mindennapi kegyesség gyakorlásában? Jakab Bálint, a Szombathelyi Református Egyházközség lelkipásztora

12:00 – 12:20  A Pax et Bonum kamarakórus szolgálata Németh Zsuzsa és Thurnay Viola vezetésével

12:20 – 13:00  A kegyesség gyakorlása a beteglátogatás során, Gál Judit debreceni kórházlelkész

13:00 – 13:45  Szünet, szendvicses szeretetvendégség

13:45 – 14:15  Hogyan vehet részt a Nőszövetség a gyülekezet lelki életében? P.Tóthné Szakács Zita

14:15 – 14:40  A presbiter mint a lelki javak sáfára, Viczián Miklós

14:40 – 14:55  Imaközösség

14:55 – 15:00  Zárszó és áldás, P.Tóthné Szakács Zita elnök, lelkipásztor.

A konferenciára szeretettel várjuk a Nőszövetség és a Presbiteri Szövetség tagjait, valamint minden lelkipásztort és gyülekezeti tagot az ország minden egyházközségéből. A jelentkezéseket kérjük az MRPSz irodájába április 21-ig eljuttatni a fejlécen feltüntetett telefonszám, ímél-cím vagy postai cím felhasználásával.