Dr. Tagányi Károly : A fájdalom és kezelése a kezdetektől napjainkig

Az előadó egy nagy fővárosi kórház fájdalomambulanciájának a vezetője. Az ambulancián az évente kezelt betegek száma 1800 és 2100 között változik. A képekkel illusztrált előadásban ismerteti a fájdalom kezelésének történetét és a jelenleg elérhető terápiás lehetőségeket a heveny, az idült és a műtéti fájdalom csillapítása területén.

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el.

Vendégeket szívesen látunk!

Világ-egyetemi előadások:

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is. Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.