Dr. Viczián István geológus: Megismerhető-e a természetből Isten?

Erre a kérdésre Kálvin János művei, különösen az Institutio alapján keressük a választ.

Kálvin válasza három fokozatban adható meg:

1. Igen. Az egész teremtett világ Isten dicsőségét zengi. Theatrum gloriae Dei – Isten dicsőségének a színtere.

2. Mégsem. A bűnös ember „nézvén néz és nem lát; és hallván hall és nem ért" (És. 6,9). A természet így csak „néma tanú” marad.

3. Mégis igen. Isten kegyelméből elküldte Jézust, aki által, és a róla bizonyságot tevő Ige által mégis megismerteti magát. Ha Jézus Krisztusban Istent megismertük, akkor ismerhetjük fel őt a természetben is. 

Az előadás a Világ-egyetemi előadások sorozat keretében hangzik el. 

Világ-egyetemi előadások

Már többször, többünkben megfogalmazódott az igény, hogy korunk és gyorsan változó környezetünk jelenségeit, szellemi és tudományos-technikai áramlatait keresztyén szemmel értelmezzük. Együtt keressünk választ világnézeti kérdésekre, hogy ne a pusztán földi dimenziókban, Isten kijelentése nélkül tájékozódó világ kész válaszai verjenek gyökeret a Szentíráshoz igazodni akaró emberek gondolkodásában is.

Az előadásokat és az azt követő beszélgetéseket havi rendszerességgel tartjuk, általában minden hónap első péntekén, délután 6 órai kezdettel.

A korábbi előadások hangfelvételei, ill. kép illusztrációi elérhetők a www.refpasaret. hu lap Egyéb anyagok rovatában.