Eget ígér, jövőt gondoz

Óvoda épül Érden, amelynek alapkövét június 5-én helyezték el. Az Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda az Országos Óvoda Program részeként jön létre, az új intézmény száz gyermeket vár 2022 szeptemberétől.

Az ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán püspök igehirdetésében kifejtette, korunk embere az „ég felé” tör, amikor a teljesítményt és saját magát mindennél fontosabbnak tartja, és amikor nem hajlandó tisztelni a teremtés során létrejött határokat. Az új óvoda neve találóan írja le, mit akar az ember és mit kínál Isten.

Családjainkért
„Ősi vágyunk felérni a legmagasabbra, örök gyerekként mindig azt szeretnénk tenni, amit éppen nem szabad. A mennybe nem juthatunk fel, ezért bölcs gondolat az ég-ígérő megnevezés, mert valójában ígéretet kaptunk Istentől. Mindannyian egymásnak teremtettünk, ha ez az üzenet válik valósággá a felépülő óvodában, akkor az új intézmény áldássá lesz az itt élők számára. Köszönjük a névadást, de leginkább azt köszönjük, hogy olyan hely jöhet létre, ahol a gyermekek a legfontosabb ajándékot, Isten égből lehajló szeretetét kaphatják.”

A püspök köszöntésében a magyar társadalmi trend megfordulását említette, az elmúlt negyven év után először fordult meg a gyermekvállalási kedv hazánkban. Ez önmagában hálaok, de még ennél is fontosabb a születendő gyermekek jövője, amelyet intézményeinkben is gondoznunk kell.
„Keresztyén közösségeink nem véletlenül állnak a családok mellé, bízunk abban, hogy az önkormányzatok, a kultúra, a tudomány emberei is így tesznek. Egyházunk minden héten 120 ezer diákkal találkozik az iskolai hittanórákon, a római katolikusokkal együtt ez a szám közel félmillió. Ez olyan vállalás, amely a leginkább illik a keresztyén közösségekhez, ennek gyümölcsét láthatjuk Érden is.”

Az Országos Óvoda Program a Magyarországi Református Egyház 2018-ban indult programja, amely 30 milliárd forintos állami támogatásból, a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével megvalósuló nagyszabású építési és felújítási projekt. A program által 34 településen teljesen új óvoda épül, 16 helyszínen már meglévő épület felújítását, korszerűsítését végzik el, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést jól szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat. A projektnek köszönhetően 3088 új óvodai férőhely jön létre, amely 40,5 százalékos emelkedést jelent.  A 66 óvodafejlesztés 364 új munkahelyet teremt, óvodapedagógus munkakörben legalább 150 szakember számára nyílik munkalehetőség.

A program a Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt, ezzel összesen 2143 férőhelyet érint. Az újonnan épülő óvodákban a játszóudvarok akadálymentes használatra is alkalmasak lesznek, és különböző mozgáskoordinációt fejlesztő játszóeszközöket is telepítenek az intézményekbe. Az Óvodafejlesztési Projektiroda valamennyi fejlesztési helyszínen külön tervezési és kivitelezési beszerzési eljárást folytat le a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével.


Az alkotók és fenntartók szolgálata
Veres Sándor egyházkerületi főgondnok köszöntésében elmondta, minden, amit az érdi reformátusok építettek és közösségi életükben megéltek, a jövőben teljesedik ki, az óvodaépítés a Krisztus-követés kimunkálásában válhat eszközzé.
„Ahova Isten helyez, ott mindig adnunk kell, mert a keresztyén gyülekezet az alkotó zarándokok közössége. Istennek adunk hálát az óvodáért, és köszönetünket fejezzük ki egyházunk vezetőinek, hogy a felépülő intézményben meglátták a misszió lehetőségét. Köszönöm a tervezők, kivitelezők, a műszaki ellenőr munkáját, Isten áldását kívánom az alkotók munkájára és az óvodát építő gyülekezet szolgálatára.”

Ha gyermekeink megtapasztalják Isten valóságát és gondviselését, akkor egymás társaivá válhatnak, ebben hittanóráinknak is komoly szerepe van – erről már Nyilas Zoltán északpesti esperes beszélt.
„Én az Úr vagyok, a te Istened – így szólt az aranymondás, amelyet az egyik hittanórán tanítottam. Arra bátorítalak titeket, érdligeti reformátusokat, beszéljetek a felépülő óvodában a világot gondozó Istenről, mert így gyermekeink társakká válhatnak a keresztyén hitben.”

A gyülekezetet P. Tóth Zoltán egymázmegyei főgondnok is köszöntötte.
„Van-e ígéretesebb, mint az óvodaépítés? Olyan gyermekeket nevelhetünk itt, akik örök érvényű igazságokat tanulhatnak, nagy ajándék, hogy ilyen intézmények jöhetnek létre. Személyes tapasztalatom, hogy az óvodák fenntartásának gyülekezetépítő hatása is van, kívánom, hogy valóban áldás legyen az építkezésen, az óvoda egyházunk és nemzetünk javát szolgáló működtetésén.”

Szilárd reménységben
Aradszki András országgyűlési képviselő és Csőzik László polgármester köszöntése után az érdligeti református gyülekezet lelkipásztora, Literáty Zoltán mondta el köszöntőjét.
„Reménységünk szerint a felépülő óvodával szoros kapcsolatot építünk ki, hogy az ide járó gyermekek abban is formálódhassanak, hogyan lehet kapcsolatba lépni és kapcsolatban élni másokkal. Szilárd reménységünk van afelől, hogy idővel lakóotthon alapkövét is letehetjük, ahol fogyatékkal élő testvéreinket gondozhatjuk. Nekem sok népem van ebben a városban – ezzel a bibliai missziói reménységgel készülünk a jövőre, abban bízva, hogy Isten hű lesz ígéretéhez, és hogy családjaink megismerik az ő kegyelmét és szeretetét.”

Az ünnepség végén a megjelent egyházi és világi tisztségviselők elhelyezték az időkapszulát, az érdligeti református gyülekezet életére jellemző szimbolikus tárgyakkal.

 

Képek: Somogyi Csaba

Érdi óvoda alapköve