Elhunyt Füle Lajos

„Legyen világosság, fejekben és szívekben egyaránt – akár ez is lehetne a mottója annak a hitre hívó és hitben erősítő költészetnek, amellyel Füle Lajos költő megajándékoz minket, rá jellemző szelídséggel, de a bizonyosság erejével is" – mondta az elmúlt hétvégén Vásárosnamény polgármestere a kilencvenéves költő tiszteletére adott versszínházi előadás előtt. Füle Lajos nem sokkal ezután, április 19-én vasárnap tért meg Teremtőjéhez.

 

Por lesz a por, s így jó, a lélek él!
Egy mondat már a múlt:
A LEGMÉLTÓBBAT szolgálhattam én
– m é l t a t l a n u l.
(Füle Lajos)

 

Mérnöki pályája
Füle Lajos 1925-ben, Cegléden született. Középiskolai tanulmányai befejeztével a budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. 1950-től a fővárosi Városépítési Tervező Intézet szakmérnöke. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként kezdte járni az országot, sikeres tervpályázatai alapján több új városrész rendezési tervének elkészítésére kapott megbízást. Eleinte Budapesten, majd Szegeden dolgozott. Mérnöki munkájáért többször részesült elismerésben: Szegedi művészeti díjjal, Alpár Ignác- és Hild János-emlékéremmel, valamint Ybl-díjjal is kitüntették.

Művei
Noha iskolás kora óta írt verseket, a lelki ébredését követően kezdte megtalálni azt a medret, amelyben később is folyt költészete. Ekkoriban még szó sem lehetett arról, hogy verseit kiadják, ám keresztyén körökben egyre többen olvasták Isten csodáiról, szeretetéről és saját megtapasztalásairól szóló sorait. Gyakran szolgált verses bizonyságtételeivel, versei gépelt formában terjedtek, valamint az akkor még külföldön kiadott Vetés és Aratás folyóiratban jelentek meg.
Első kötete 1989-ben jelenhetett meg A hamu tanítása címmel. Ennek előszavában Bolyki János néhai teológiaprofesszor így ír: „Ezek a versek valahogyan az örökkévalóságot tükrözik (...) felfedezőútra visznek, megtanítanak felfedezni Isten apró jeleit az életünkben."
A költő további kötetei: Ne félj!; Akkor jön el; Építsd velünk!; Ne nyugodj bele!; A templom áll; Utak és kapuk; Hoztál-e napsugárt?; Ének a cseresznyefáról; 365 napon; Szent ámulással; Ünnepeink versekben; Futás.
A verseskötetek mellett két hangzó anyaga is megjelent, amelyek archívumunkból letölthetőek: Hazafelé; Vallomás.
Művei mint megannyi bizonyságtétel gazdagítják keresztyén hitünk vers- és énekvilágát, költeményeit számos felekezet hívei magukénak érzik.

Családi élete
Füle Lajos 1952-től feleségével, majd gyermekeivel a Kispest-Rózsatéri református gyülekezetbe járt, ahol évtizedeken át missziói gondnokként is szolgált. 1994-ben Vásárosnaményba költözött feleségével, akinek 1996-ban bekövetkezett halála óta egyedül élt. Ám – ahogy arról versei is bizonyságot tesznek – nem magányosan.


Krisztus előtt hajtott térdet

Halála előtt néhány nappal Vásárosnaményban versszínházi esttel köszöntötték a kilencvenéves költőt.

Filep Sándor polgármester beszédében azt mondta: „Füle Lajos nagy csodálója Isten világának. Az Ige által lángra gyújtott költészet az övé. Verseiből gyakran köszönt ránk a szépség, az áhítat és a belső csend, amelyben mindez megszólítja az embert. A családi élet örömei és gondjai is visszhangra találtak soraiban, de írjon bármiről is, végső soron mindenütt a megfeszített és feltámadott, Lelkével új életet adó Jézus Krisztus előtt hajt térdet a költő."

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!
Ézsaiás 43,1

Szomorú szívvel, de Isten végzését elfogadva tudatjuk, hogy drága szerettünk,
F Ü L E L A J O S
2015. április 19-én, 90. évét betöltve visszaadta lelkét teremtőjének.

Temetésére 2015. május 2-án, szombaton 14 órakor kerül sor a vásárosnaményi temetőben.

A gyászoló család
 

Távirati cím: Kissné Füle Judit
Vásárosnamény
Szatmár u. 44.
4800 

Csatolt állományok