Helyreállít és felhatalmaz

Doktoravatásra, oklevélátadásra, a hatodéves lelkészhallgatók kibocsátására, díjak, kitüntetések és jubileumi diplomák átadására is sor került a budapesti református teológia 160. tanévének záróünnepségén.

Gyümölcstermő hit
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának tanévzáró ünnepi istentiszteletén a huszonöt éve végzett Somogyi Péter fasori lelkész hirdette Isten Igéjét János evangéliuma 15. részének 7–8. verse alapján. Mint mondta, nehézségekkel mindannyian küzdünk, de nem ezek átvészelése az igazi kérdés, hanem hogy hogyan lehet megmaradni igaz embernek. „Olyannak, aki nemcsak azt mutatja fel, amire neki futja, hanem azt is, Aki által minden lehetséges. Arra teremtettünk és azért szült újjá Isten Szentlelke által, hogy Őt képviseljük ebben a világban.”
Somogyi Péter szólt arról is, hogy Krisztus követői gyümölcstermő életet élnek, és ez dicsőíti az Atyát. „Aki testi erőben bízik, csak tengődni képes, az Úrban bízó ember azonban áldott ember, aki a száraz esztendőben is gyümölcsözik. Hinni nemcsak azt jelenti, hogy igaznak tartom, amit Isten mond, hanem hogy tartom is magam ahhoz, amit mond.”

„Mi maradt meg bennünk Isten Igéjéből?” – tette fel a kérdést a lelkipásztor. „A felszínes hit látszathit, nincs megtartó ereje. Aki nem bízik Jézusban, az a maga módján hisz. Ez a legnagyobb bűn, hiszen Jézus maga mondja: nem hisznek bennem.”

A lelkész végül azzal biztatta hallgatóságát: Jézus tudja, kikre bízta az evangéliumot, és nem mond le róluk. „Bármennyi év telt el szolgálatunkban, Jézus Krisztus szemünkre vetheti hitetlenségünket és keményszívűségünket, mégsem mond le rólunk. Megfedd, megtérésre int, és felhatalmaz újra az evangélium hirdetésére, mert aki benne hisz, üdvözül.”

A lelkészszak a legnépszerűbb
A Hittudományi Kar 160. tanévének záró ünnepségén és tanévzáró közgyűlésén Zsengellér József dékán ismertette a hallgatói adatokat, valamint az oktatási és kutatási eredményeket. Mint mondta, az elmúlt tanévben összesen 100 hallgató kezdte meg tanulmányait lelkészszakon. Emellett a protestáns teológus szakon, katechéta lelkipásztori munkatárs (hittanoktató), hittanár-nevelőtanár, valamint levelező vallástanár szakokon a doktoranduszokkal együtt összesen 181 aktív hallgatója volt a karnak.
A dékán szólt arról is, hogy a hallgatók 23 hétvégén voltak teológusnapon, három alkalommal határon túl. Négyszer tartottak evangelizációs hetet, az őszi szünetben pedig Luther életének főbb helyszíneire látogattak el.  

Zsengellér József elmondta, az elmúlt tanévben szervezték meg első alkalommal a lelkész szakon a hetedik, gyakorlati félévet. A hallgatók oktatási és diakóniai intézetekben, kórházakban, börtönökben és gyülekezetekben szolgáltak.

Jubileumi diplomák
Az évzárón díszoklevéllel köszöntötték az 50, 60 és 65 éve végzett hallgatókat. A 65 éve végzett Gulyás László vasdiplomát, a 60 éve végzett Apostol Pál, Deák Zoltán, Korsós Tamás és Pungur Béla gyémántdiplomát vehettek át. Aranydiplomát vettek át az 50 éve végzett Kovács János, Márkus Mihály, Mohácsi József és Nagy Lajos. Ugyancsak jubileumi diplomások Bérces István, Péter László és Szabó Péter lelkipásztorok.
A jubilánsok nevében Márkus Mihály nyugalmazott püspök köszöntötte az Alma Matert. Mint mondta, tizenöt éve szolgált már, amikor rálátása nyílt arra, hogy a budapesti református teológia nemzetközi szinten is megállja a helyét. Két emlékét felidézve arról is beszélt, az egyetemistákban felvetődhet, mi értelme fogós teológiai kérdésekkel foglalkozni és vaskos lexikai tudásra szert tenni. Tapasztalatai azonban igazolták, ezek az ismeretek számos élethelyzetben hasznosnak bizonyulhatnak. „Ha visszatekintek az elmúlt ötven évre, annak, amit az egyházi szolgálatról most tudok, csupán egytizedét tanultam meg az alatt az öt év alatt, amit e falak között töltöttem el, az összes többit az utána következő évtizedekben sajátítottam el” – zárta gondolatait.
Frissen végzettek
Huszonegy lelkész végzett 2016-ban a Károli egyetem Hittudományi Karán, a 12 féléves képzést követően diplomáikat az alábbi hallgatók vehették át: Ablonczy Áron, Baintner Flóra, Balogh Dávid, Bobok Ágnes, Czentnár Simon, Deák Péter, Édes Gábor, Horváth Dániel Csaba, Kertész Dániel, Kiss-Takács Nóra, Nagy Dávid, Nagy József, Nagy Levente, Oravetz Anett, Petkes-Varga Zsófia, Pető Gergő, Péter Henrietta, Szabó István, Szász Lajos, Tihanyi Kristóf, Veres Kata.

Vallástanár-nevelő szakon hét hallgató végzett idén. Hittanoktató alapképzésben Baloghné Fekete Éva, Pirkáné Torma Edit, Sándor Zsombor és Vas János Zoltán, lelkész alapképzésben Egeresiné Szűrszabó Anikó, Gyuráné Pintér Anikó és Nagy Péter vehették át diplomáikat. Hittanoktató alapképzési szakon Bajnok Irén Krisztina, Bíró Brigitta és Szász Anikó vehették át oklevelüket.

Hatodévesek kibocsátása
A tanévzárón sor került azoknak a végzős lelkészhallgatóknak a kibocsátására is, akik hatodik tanulmányi évüket gyakorló gyülekezetekben fogják tölteni. Szloboda József esperes hatalmazta fel a szolgálat végzésére a következő végzős hallgatókat: Baán Márton Botond, Düh Klaudia Magdolna, Ferencz Lilla, Gunyits Ottó Károly, Horváth Evelin, Horváth Mariann, Horváth Tünde, Tavasz Kristóf, Kéri Ákos Balázs, Kertészné Bikki Boglárka, Korsós Tamás, Lugosi Lili, Nagy-Szabó Ilona Henrietta, Péntek Dániel Gábor, Ráczkevi Lajos, Székely Tamás és Weiner Zoltán.

Kitüntetések

Egész éves munkájuk elismeréseként többen is kitüntetésben részesültek, így Földházy Edit, a Dékáni Hivatal vezetője, és Székely Tamás teológushallgató is, aki Pro Universitate Juventutis díjat vehetett át. Németh Dávid professzornak az év oktatója címet adományozták. A Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetője számos tudományos eredményt tudhat magáénak, és kiterjedt mentori tevékenysége mellett ő vezette a legtöbb szakdolgozót és doktoranduszt is a karon az elmúlt két évtizedben.

Jutalmak
Több alapítvány is támogatja a Hittudományi Kart, évről évre jutalmazva a kiemelkedő eredményeket elérő hallgatókat. Idén Török László Balázs, Weiner-Legeza Luca, Deák László, Péntek Dániel Gábor, Dömötörné Molnár Krisztina és Székely Tamás részesültek pénz- vagy könyvjutalomban.

A Hermeneutikai Intézet által felajánlott könyveket a tíz legjobb tanulmányi eredményt elért hallgató kapta, név szerint: Tavasz Kristóf, Baán Márton Botond, Székely Tamás, Andrási Márta Dóra, Weiner Zoltán, Balássy-Berezvay Szénia, Toókos Péter, Weiner-Legeza Luca, Varga Emese és Dömötörné Molnár Krisztina.

A bibliaismereti verseny helyezettjei könyvjutalmat vehettek át Pecsuk Ottótól, a Bibliatársulat elnökétől. A jutalmazottak: Bárány Zoltán és Márkus Máté (1. helyezettek), Borsos Máté (2. helyezett), Varga Fanni és Szökröm Ágnes (3. helyezettek).
Doktoravatás
Két teológiai doktor avatására került sor a tanév végi ünnepségen. Szabóné László Lilla doktorandusz „A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztény családok életében” címmel írt teológiai értekezéséért és annak védéséért a teológiai doktori cím magna cum laude fokozatát nyerte el. Michna Krisztina „A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának a rendszerszemléletű vizsgálata” címmel írta teológiai értekezéséért és annak védéséért a teológiai doktori cím cum laude fokozatát érdemelte ki. A doktoravatóra Németh Dávid laudációját követően került sor.

Képek: Bölcsföldi András