Hitelességet várnak az újságíróktól

Virágkorát éli a blöff, a hamis adatok közlése, az információk manipulálása és a csúsztatás. A sajtóban a gyors híradás a szenzáció, az újságírók egy része egzisztenciális szorongásban, megfelelési kényszerben él – erről is szó volt a Protestáns Újságírók Szövetségének április 19-i közgyűlésén.

Budapest szívében, a magyar evangélikusság legjelentősebb lelki és kulturális központjában találkoztak a protestáns újságírók szerdán este. A közgyűlés rendhagyó módon kezdődött: a tavaly novemberben átadott Országos Evangélikus Múzeumban Kertész Botond és Zászkaliczky Zsuzsanna, a múzeum munkatársai kalauzolták körbe a PRÚSZ tagjait és meséltek a honi evangélikusság történetéről.

A közgyűlésen Novotny Zoltán, a testület elnöke elsőként Petrőczi Éva író szavait idézte az egyházi újságírókról: „A jelenkori fősodorral ellentétben mi még tudunk érdeklődni egymás munkája, könyvei, leírt és elmondott szavai iránt. Érdekel bennünket a társaink lelki, fizikai jóléte, tudunk aggódni egymásért és hálát mondani egy-egy társunk gyógyulásáért. Ez az ajándék olyan erőt ad mindannyiunknak, hogy készek vagyunk az egyházi újságírást, ezt a gazdagságot és hírnevet aligha termő szolgálatot a legnehezebb körülmények között is folytatni a toll és a számítógép-billentyűk szerény, köznapi apostolaiként, kifogyhatatlan örömmel és bizakodással az egyre nehezedő külső körülmények szorításában is.”

Novotny Zoltán beszámolt az elmúlt év legfontosabb rendezvényeiről és adatairól. A tavalyi gazdálkodással összefüggésben elmondta, hogy a PRÚSZ éves bevétele 5 millió forint, kiadása pedig 4 millió forint volt. A közgyűlés elfogadta a költségvetést, valamint a bizottságok jelentéseit.

Bánó Attila a felügyelő bizottság jelentését ismertetve felhívta a figyelmet a tagdíjak befizetésének fontosságára. Hozzátette, hogy nagyobb fizetési fegyelemre van szükség. A PRÚSZ- tagság éves díja 5 ezer forint, a nyugdíjasoknak pedig évi 2 ezer forintot kell fizetniük.

Az etikai bizottsághoz idén sem érkezett panasz a protestáns újságírókra – adta hírül Kádár Zsolt, az etikai bizottság vezetője. A református lelkipásztor felhívta a figyelmet „a problematikus hazai médiaszituációra, melyet az igen erős és ellentétes politikum determinál”. Kádár Zsolt szerint komoly gondot jelent, ha bármilyen hatalom érdekből, szlogenként használja a keresztyén igazságot a hatalom elérése, megtartása, visszaszerzése vagy a kizárólagosság érdekében. Úgy vélte, hogy a világ leginkább a hitelességet igényli az újságíróktól.

Az újságírók beszéltek a reformáció 500 éves évfordulójára megjelent kiadvány további kiadásairól és a lehetséges változtatásokról.

A szövetség egyik tagja azt vetette fel, hogy a PRÚSZ adjon ki állásfoglalást a szerkesztőségek munkáját érintő néhány szakmai-etikai kérdéssel összefüggésben. Az újságíró szólt – a többi közt – azokról a szélsőséges esetekről, amikor az interjúalany nem csupán jóváhagyja a megjelenés előtt az interjút, hanem a riport készítésekor el nem hangzott témákat, esetlegesen plusz kérdéseket és válaszokat ír a szövegbe. A szakember megemlítette a szerkesztőségek tervezhető munkáját nehezítő eseteket is, amikor az interjúalany nem küldi vissza a megbeszélt határidőre az ellenőrzött interjút. Kérdés, hogy elfogadottnak tekinthető-e az az interjú, amely a közösen megállapított határidőig nem érkezik vissza a szerkesztőségekhez.

A kérdésekről a Protestáns Újságírók Szövetsége következő közgyűlésén tárgyal.