Ismerd, szeresd, támogasd!

A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is segít, hogy felismerjük, hol tartunk éppen.

Hogyan lehetne összefoglalni az apaság lényegét? – kérdezték egyszer Süveges Gergőt egy általa tartott apaszeminárium végén. A négygyermekes édesapa – aki amellett, hogy ismert televíziós és rádiós újságíró, gazdag tréneri és coachtapasztalattal is rendelkezik – egyetlen szóval válaszolt: kapcsolódás. Azt azonban, hogy a kapcsolódást hogyan lehet a mindennapokban megvalósítani, már nem könnyű ilyen velősen összefoglalni, alaposabb átgondolást igényel. Ennek az átgondolásnak az eredményeképpen született meg Gergő Apakulcs című könyve, amely nemrég jelent meg a Harmat Kiadó gondozásában.

A rövid, áttekinthető struktúrájú, lényegre törő kötet az apa és gyermeke közötti kapcsolódás gyakorlati alapelveit ismerteti, amelyeket a szerző apakulcsoknak nevezett el. Ezek nem elvont fogalmak, nem titokzatos csodaszerek, hanem valójában minden apa által valamilyen mértékben – többnyire ösztönösen – alkalmazott eszközök, amelyek megkönnyítik a szülői kapcsolódást. Érdemes felismernünk, tudatosítanunk és megerősítenünk azokat a kulcsokat, amelyeket apaként már sikeresen használunk, és apróbb lépésekkel haladva megismernünk és gyakorolnunk azokat, amelyekben érdemes fejlődnünk – foglalható össze a mű központi gondolata.

A kapcsolódás kulcsai
A szerző három apakulcsot különböztet meg, mindháromhoz tartozik egy-egy értelmezést könnyítő hívószó, valamint négy-négy kihívás, amelyek lépésről lépésre vezethetnek bennünket a kapcsolódás kulcsaihoz. A kapcsolódás három kulcsa:

  • A tudás kulcsa, amelynek hívószava: ismerd!
  • A jóakarat kulcsa, amelynek hívószava: szeresd!
  • A szövetség kulcsa, amelynek hívószava: támogasd!

Ahhoz, hogy apa és gyermeke kölcsönösen tudjanak kapcsolódni egymáshoz, ismerniük kell egymást, ezért a legelső apakulcs a tudás kulcsa. Ha ugyanis apaként nem tudom, valójában kicsoda a gyerekem, mit szeret, mitől fél, mi a fontos számára, akkor nehéz a kapcsolódás irányába elmozdulni. Ugyanígy a gyereknek is ismernie kell az apját, amelyhez az is szükséges, hogy az apa ne legyen megközelíthetetlen. Tipikusan megközelíthetetlen például a megajándékozhatatlan apa, aki vagy vágy nélküli (nem tudja, mit szeretne), vagy türelmetlen (megveszi magának, amit akar). Éppen ezért a tudás kulcsához tartozó kihívások: a csendben lévő apa, az érdeklődő apa, a megajándékozható apa, a sebezhető apa.

A második kulcs a jóakarat kulcsa, amely a helyes szeretetre tanít minket. Sokszor azt hisszük, hogy a szeretet csupán érzelem, de ez csak a fellobbanó szeretetre igaz. A kapcsolódáshoz szükséges a kitartó szeretet, amely mellett sokszor épp az érzelmeink ellenére döntünk – a gyermekünk érdekében. A jóakarat kulcsához tartozó kihívások: az elérhető apa, a gyengéd apa, a veszíteni is tudó apa és a bocsánatkérő apa. Hogy ezek miért fontosak, arra például az is rámutat, hogy atyai tekintélyünk elvesztésének legjobb útja, ha úgy gondoljuk, nekünk soha nem kell bocsánatot kérnünk gyermekünktől.

A kapcsolódás sorrendben harmadik kulcsa a szövetség kulcsa, amely a támogatás fontosságára hívja fel a figyelmünket. Ez a fajta támogatás nem más, mint abban segíteni a gyereket, hogy növekedni, fejlődni tudjon, hogy megfelelő módon bontakozhasson ki. A támogatás nem azt jelenti, hogy mindig mindent ráhagyunk a gyermekünkre, vagy mindenben igazat adunk neki, hanem azt, hogy a valós érdekeit szem elől tartva próbálunk mellé állni döntései és cselekedetei során. Kihívásai a társul hívó apa, az elismerő apa, az ösztönző apa és a jelen lévő apa. Ehhez a szövetséghez elengedhetetlen a gyermekünkbe vetett bizalom, hiszen akkor tudunk mellé állni, ha nem mi viseljük helyette a felelősséget.

Apró lépések sora
„Nem az a kérdés, hogyan legyünk jó apák, hanem hogyan lehetünk ma picivel jobbak, mint tegnap voltunk” – mondta Süveges Gergő a Szent István Könyvhéten tartott színpadi beszélgetésen, ahol Gécsek-Tóth Enikő, a Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője kérdezte őt. A szerző leszögezte: művét nem a rossz apapéldák ihlették, hanem az a sok kérdés, amellyel szembesítették. A kevésbé előremutató apai működési módokon lépésről lépésre lehet javítani. „A legtöbb apakönyv történeteket mesél el, amelyek kétségkívül inspirálóak, ugyanakkor soha nem az én helyzetemre reflektálnak, soha nem az én történeteim. Azt kerestem, hogy melyek a történetek mélyén lévő alapelvek. Így akadtam rá az apakulcsokra.”

Minden apa más, így az is apánként eltérő, hogy kinek melyik kulcs jelenti a legnagyobb kihívást. „Nekem általában a tudás kulcsa. Négy gyerekemnek százhúsz osztálytársa van, ez kétszáznegyven szülőt és ki tudja, hány testvért jelent. Ezeket nem lehet fejben tartani, de törekszem arra, hogy a gyermekeim számára fontos emberekről tudjak. Én is nehéz dió vagyok a megismerhetőség szempontjából, ezért oda kell figyelnem arra, hogy csöpögtessek magamról információkat a gyerekeknek. De mivel az apakulcsok együtt fontosak, nem csak az a lényeg, hogy melyik a legnagyobb kihívás, hanem az is, hogy az apakulcsok egyensúlyára is törekedjek. Hiszen az apai alapelvek egymásra épülnek és együttműködésben tudják elérni a kapcsolódást.”A könyv abban is segít, hogy egy rövid Apakulcs-teszt segítségével kiderítsük, hogyan működünk apaként. Gergő elmondta, hogy az apakulcs.hu honlapon nemcsak egy bővebb változatát találhatjuk meg ennek a tesztnek, de hamarosan további teszteket is. Van közöttük olyan, amit magunknak kell kitöltenünk, de olyan is, amelyet a gyerekünk vagy a feleségünk tölthet ki rólunk. Az Örökségtesztből pedig kiderülhet, hogy milyen apai „csomagokat” hoztunk magunkkal. Ezek fontos tükröket tartanak elénk, az eredmények alapján pedig el tudunk indulni apró lépésekkel. „Ez nem reformfogyókúra, hanem apró lépések sora, de ezek megtételében kitartónak kell lennünk. Ha sikerült fejlődni, akkor utána lehet emelni a tétet.”

A színpadi beszélgetésen szó volt az apakép spirituális vonatkozásairól is, a könyv hetedik fejezete ugyanis az Isten kulcsai címet viseli. „Isten saját képmására teremtett bennünket, és Atyánk is, ezért kapcsolódásra törekszik: ismer, szeret és támogat bennünket. Ez a különleges kapcsolat apaként is mintaadó lehet számunkra” – mondta Gergő. Istenkapcsolatunkra ugyanúgy jellemző a kapcsolódás utáni vágy, mint minden emberi viszonyrendszerünkre, ezért az apakulcsoknak nemcsak szülőként vehetjük hasznát: minden kapcsolatunkat tartóssá tehetik. „Mert a kapcsolódásainkban élünk tovább. Ez az öröklétünk” – írta a könyvben.

Jó apa vagy
A beszélgetés és az azt követő dedikálás után Gergő részletesebben is mesélt portálunknak a könyv történetéről és hátteréről. „Egyszer felkértek, hogy tartsak előadást óvónőknek az apaságról. Miközben erre készültem, letisztáztam mindazt, ami addig összegyűlt a fejemben. Ahogy a helyzeteket elemeztem, ahogy gondolkodtam, ahogy egymás mellé tettem a jegyzeteimet, kristályosodott ki előttem a kapcsolódás három kulcsa. Az előadást utána több helyre is meghívták, és ennek köszönhetően előadásról előadásra egyre élesebben láttam ezeket a határokat. Szépen lassan formálódtak a kulcsokhoz tartozó kihívások is, amíg ki nem alakult egy egységes struktúra, amely a könyv alapjául szolgált.”

Írás közben arra kellett figyelnie, hogy ne a saját családja történetét írja meg. „Ez nem a naplóm, noha vannak benne olyan történetek is, amelyek velünk estek meg. De ezek csak a mi történeteink. Pontosan ez a különbség a modell és az alapelv között. Könyvemben alapelvekről írok, amelyek a gyakorlatban persze különböző modellekben is testet ölthetnek.” Felesége, Margit volt az első olvasója a kéziratnak. „Rengeteg meglátással, szemponttal és biztatással segített, ezért a neve szerepel is a könyvben társszerkesztőként.”Alaposan átgondolta, hogy mivel segíthetne még az apáknak. „Nagyon jó, ha valaki elolvassa a könyvet, és megpróbálja megfontolni ezeket az alapelveket, de nekem az is fontos apaként, hogy lássam is az eredményét annak, amit teszek. Egy szociológus és egy informatikus barátommal megtaláltuk a módját annak, hogy mindazt, amit apaként szubjektív módon érzékelek magamból, azt mérhetővé tegyük néhány objektív kérdőív segítségével. Aztán arra gondoltunk, jó lenne, ha a gyerekem és a feleségem is tudna ezen a módon visszajelzést adni, sőt, a saját édesapámmal való viszonyomat is fel kellene térképezni. Így vált a tesztkínálatunk egyre komplexebbé.”

Ahhoz, hogy saját működésünk struktúráját jobban megértsük, érdemes először a könyvet elolvasni, utána nekilátni a teszteknek, de a sorrendről mindenki szabadon dönthet. „Elképzelhető, hogy valaki az Apakulcs-tesztekkel kezdi, majd a visszajelzésként kapott részletes elemzés kelti fel érdeklődését a könyv iránt. Aki a kezébe veszi a könyvet, el tudja dönteni, hogy melyik résszel kezdje az ismerkedést. Az Apakulcs csak 230 oldal, hogy könnyen el lehessen olvasni, később pedig visszatérni azon részeire, amelyek számunkra fontosnak tűnnek. Az eszközök most már rendelkezésre állnak, ezért én arra bátorítok minden apát, hogy kezdje el őket használni, a sorrendtől függetlenül is.”

Ha valaki apaság témájában kezd el kutatni az interneten, több millió jótanácsot és útmutatást fog találni. Ebben a nagy információ-zuhatagban egyrészt nagyon nehéz eligazodni, másrészt mindez nagy nyomás alá helyezi az apákat. Nem lehet, hogy emiatt az Apakulcs is inkább ijesztő elvárásként hat? – kérdeztük Gergőt. „Könyvem fő üzenete nem az, hogy legyél jó apa, hanem az, hogy jó apa vagy” – válaszolta. „Ha valaki elolvassa, ha kitölti a teszteket, már jó apa, mert törekszik arra, hogy jobb legyen. Nem az az üzenet, hogy most már kapd össze magadat, hanem az, hogy lépj egyet, és már erősebben fogsz kapcsolódni a gyermekedhez. Ha egy apró mozzanatban tudsz fejlődni, már jobban működsz apaként, mint korábban.”

Ha valaki megérti a három alapelvet, meg fogja tudni határozni, melyik az a terület, amelyben jól működik, és melyikre érdemes egy picivel jobban odafigyelnie. A tesztek segítségével pedig el tudja helyezni magát ebben a koordinátarendszerben. Hogy elősegítse mindezt, Gergő előadásokat tart, illetve kidolgozott egy félnapos és egy egynapos Apakulcs-tréninget is. „Ezek azt a célt szolgálják, hogy apaként találkozzunk egymással, együtt erősödjünk meg, és elhatározzuk, hogy milyen célok felé szeretnénk törekedni. Kapcsolódunk egymáshoz, hogy jobban kapcsolódhassunk másokhoz.”


Az Apakulcs című könyv megrendelhető a Harmat Kiadó webshopjából, illetve megvásárolható többek között a Bibliás Könyvesboltban is. A kapcsolódó tesztek és az egyéb háttéranyagok az apakulcs.hu oldalon találhatóak.


Barna Bálint
Képek: Harmat Kiadó, Barna Bálint