Ma is érvényes üzenet

Országosan ismert, egykori református igehirdetők prédikációi között böngészhetünk a lelkesz.com nevű oldalon.

A Ravasz László, Joó Sándor és Cseri Kálmán igehirdetéseit összegyűjtő honlap célja, hogy minél többen megismerkedjenek azzal a gazdag lelki és szellemi hagyatékkal, amelyet e kivételesen tehetséges, hiteles és példamutató lelkipásztorok hagytak ránk – tudtuk meg Literáty Zoltántól, aki a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának oktatója, az érdligeti református gyülekezet lelkipásztora.

A lelkesz.com jelenleg a joosandor.hu és a cserikalman.hu anyagait rendszerezi, valamint a neves 20. századi református püspök, Ravasz László prédikációit adja közre. „Az egyházvezető igehirdetéseinek digitalizálása a teológushallgatók szemináriumi munkájának gyümölcse, bő félévnyi, rengeteg időt és energiát igénylő feldolgozás eredménye. Csaknem tizenöt hallgató dolgozott a gyűjtésen, akik a két világháború között, illetve az 56-os forradalmat követően nyomtatásban már megjelent igehirdetéseket dolgozták fel.
Ravasz László prédikációskötetei könyvtárakban és az egyházközségekben még itt-ott megtalálhatók, de a tágabb református olvasóközönség előtt ezek nem igazán elérhetőek. Ezért vetődött fel annak a gondolata, hogy ezeket online adjuk közre. Így kerültem kapcsolata Füzi Ákossal, és az általa vezetett Integral Vision Kft-vel, amely a cserikalman.hu és a joosandor.hu oldalakat hosszú évek óta működteti.”

Ajtony Artúr évtizedeken keresztül gondozta Joó Sándor prédikációinak írott és hangzó formában fellelhető anyagait, Cseri Kálmán igehirdetéseiről pedig a pasaréti református gyülekezet gondoskodott, a prédikációkat szintén hanganyag és írott formában is rögzítették.
„Ravasz László sem maradt el az igehirdetések rögzítése szempontjából, nagyon komolyan vette a média szerepét, fontosnak tartotta, hogy Isten igéje ne csak a szószékről hangozzon el. A püspök saját korában újítónak számított, hiszen prédikációit gramofonra vették fel, a felvételeket rádión is közreadták. A 20. század elején a hangzó anyag forradalmasította a médiát, püspökként azonnal megragadta az ebből fakadó lehetőségeket.”

 A Dunamelléki Református Egyházkerület évekkel ezelőtt híres igehirdetők – mint például Joó Sándor, Gyökössy Endre, Zimányi József, Farkas József – hanganyagaiból CD-t adott ki, amelyen Ravasz László-felvételek is voltak. „Legjobb tudomásunk szerint nem maradt fenn gramofonon hanganyag a püspöktől, de a CD-n található hanganyagot – amelyben az időskorú egyházvezető szólal meg – szeretnénk a lelkesz.com oldalon is elérhetővé tenni.”

„A honlap egyfajta léleképítő forrás, amelyet bárki bármikor felkereshet. Ravasz László prédikációi, bár csaknem százévesek, ma is érvényes üzeneteket közvetítenek. Gondolatai, igei látásai megszólítók és mélyen elgondolkodtatók, így református gyülekezeti tagjaink kifejezetten épülhetnek a közreadott prédikációkból.
Ravasz Lászlóra szellemi példaképemként tekintek, aki logikus gondolkodásával, homiletikai munkásságával és prédikációs tehetségével kiemelkedőt alkotott.
A budapesti teológusok számos írásából, könyvéből tanulnak, legyen szó homiletikáról, prédikációtörténetről vagy retorikáról. Ravasz László nagyon jó példát ad elénk abban, hogyan kell tudatos, logikus, lényegre törő és üzenetközpontú prédikációt megfogalmazni, ezért a gyakorló igehirdetők és az arra éppen felkészülő teológusok számára is hasznos lehet ez a honlap.”

A tervek szerint a prédikációk folyamatosan bővülni fognak az oldalon. A következő projekt Karasszon Dezső egykori tiszafüredi lelkész prédikációit dolgozza fel. Távlati cél, hogy nagyobb prédikációs adatbázis jöjjön létre, ahol kifejezésekre, textusra, lekcióra, dátumra és ünnepekre is rá lehet keresni.

Képek: lelkesz.com